Novinky

Expertní skupina pro finanční sektor zahájila činnost v plném složení

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Expertní skupina pro finanční sektor včera zahájila svou činnost v plném složení. Expertní skupina je stálou platformou pro dialog zúčastněných subjektů o koncepčních otázkách, jež se týkají zejména postavení spotřebitele při poskytování finančních služeb. Předsedou skupiny byl na prvním jednání zvolen náměstek ministra financí Tomáš Prouza. "Je pro mne ctí podílet se na práci Expertní skupiny, podpořit její fungování a rozvíjet dialog státu, spotřebitelů a finančních institucí," řekl nově zvolený předseda.

V prvních měsících letošního roku se několikrát sešli zástupci Ministerstva financí, České národní banky, České bankovní asociace a šesti největších bank na trhu a společně připravili koncept fungování Expertní skupiny pro finanční sektor a jejích pracovních podskupin jako stálé platformy dialogu státu, spotřebitelů a trhu. Hlavním úkolem této skupiny je diskutovat problémy týkající se zejména ochrany spotřebitele na finančním trhu. "Vznik této skupiny je dalším krokem ke zvýšení transparentnosti fungování finančního trhu a k postupnému vyjasnění otázek spojených s ochranou spotřebitele," říká předseda Expertní skupiny. Skupina v některých oblastech činnosti naváže na loňské aktivity Ministerstva financí a České bankovní asociace a bude se věnovat i dalším úkolům, na kterých se dohodne.

Osmičlennou expertní skupinu tvoří zástupci Ministerstva financí, Ministerstva průmyslu a obchodu, České národní banky, České bankovní asociace, České asociace pojišťoven, Asociace fondů a asset managementu a dva zástupci spotřebitelských organizací, Sdružení českých spotřebitelů a sdružení SPES.
 
Základem činnosti Expertní skupiny bude práce v rámci jednotlivých pracovních skupin, jejichž závěry pak projedná samotná Expertní skupina. Členy pracovních skupin budou opět zástupci státu, spotřebitelů, a všech relevantních sektorů finančního trhu, případně také nezávislí odborníci na příslušnou oblast.

Na dnešním jednání byly vytvořeny první tři pracovní skupiny, a to pro oblast legislativy v oblasti ochrany spotřebitele na finančním trhu a mimosoudního řešení sporů mezi klienty a finančními institucemi, pro oblast vzdělávání a pro oblast vytvoření společného kodexu chování mezi klienty a finančními institucemi. "Kdykoli vznikne potřeba řešit nové téma, které nespadá do jedné z těchto tří pracovních skupin, bude vytvořena skupina nová s cílem navrhnout řešení dané otázky," uzavírá předseda Expertní skupiny Tomáš Prouza.

Členové Expertní skupiny pro finanční sektor:

  • Andrea Běhálková (předsedkyně, sdružení SPES)
  • Martin Burda (předseda předsednictva, Asociace fondů a asset managementu)
  • Libor Dupal (předseda, Sdružení českých spotřebitelů)
  • Michaela Erbenová (vrchní ředitelka a členka bankovní rady, Česká národní banka)
  • Jiří Kunert (viceprezident, Česká bankovní asociace)
  • Tomáš Prouza (náměstek ministra, Ministerstvo financí ČR)
  • Tomáš Síkora (generální tajemník, Česká asociace pojišťoven)
  • Josef Tržický (ředitel odboru ochrany spotřebitele, Ministerstvo průmyslu a obchodu)

Doporučované

Nejčtenější