Novinky

Evropská komise bude zkoumat bariéry při změně banky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Evropská komise rozhodla minulý týden o zřízení expertní skupiny pro otázky mobility klientů bank. Komise si uvědomuje, že klienti čelí v případě změny banky, která vede jejich běžný účet, řadě překážek a tyto překážky omezují volnou soutěž i volbu klientů. Mezi hlavní překážky patří jak různé poplatky za zrušení účtu a souvisejících služeb, tak i administrativní a technické překážky, které komplikují a prodlužují provádění změn. "Cílem práce expertů bude identifikace všech možných bariér přestupu k jiné bance, a to jak v rámci jednotlivých členských zemí, tak i v rámci celé Evropské unie. Druhým cílem je samozřejmě i návrh, jak jednotlivé překážky odstranit," vysvětluje náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Analýza má být dokončena v první polovině roku 2007 a Komise počítá s jejím zveřejněním. Na základě zjištění pak bude diskutovat opatření, jak mobilitu v evropském bankovnictví posílit pomocí legislativních i nelegislativních úprav.

"Na existenci překážek při změně banky upozornilo Ministerstvo financí již loni," připomíná situaci v České republice Tomáš Prouza. "I přes zrušení kritizovaného poplatku za zrušení účtu téměř všemi bankami stále existují jiné poplatky a další, především administrativní překážky, které ztěžují změnu banky. Snadná mobilita klientů finančních institucí přitom tvoří spolu s transparentností nabídek základ zdravého finančního trhu a proto bude Ministerstvo financí o její posílení i nadále usilovat," dodává. Rozhodnutí Komise navazuje na diskuse, které Česká republika s Komisí vedla v minulém roce a doplňuje prošetřování nedostatečné úrovně konkurence v bankovnictví a pojišťovnictví, zahájené Komisí v loňském roce. "Analýza Komise bude jedním z důležitých vstupů pro další diskusi v České republice tak, aby byla jednotlivá opatření provázána s aktivitami na celoevropské úrovni," uzavírá Tomáš Prouza.

Ministerstvo financí pracuje na analýze postavení spotřebitele vůči finančním institucím a na návrhu možných úprav, práce probíhají také v oblasti finančního vzdělávání. Občané mají možnost přispět svými zkušenostmi s poskytovateli finančních služeb e-mailem na spotrebitele@mfcr.cz.

Doporučované

Nejčtenější