Novinky

Použití daňové složenky při platbách daně převodním příkazem

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Jako nová služba pro platby daní na České poště byla v polovině března tohoto roku zavedena Daňová složenka. Struktura položek složenky byla přizpůsobena této nové formě, ve které lze zadat označení typu daně zjednodušenou formou.

Někteří poplatníci používají informace z daňové složenky i pro placení daně bezhotovostní formou (příkaz k úhradě předaný bance nebo prostřednictvím internetového bankovnictví). Aby byla platba na účet FÚ připsána, musí v těchto případech poplatník uvést všechny 3 základní položky určující číslo bankovního spojení FÚ v ČNB – předčíslí bankovního účtu (označuje druh daně), číslo účtu FÚ a kód banky.

Při přikazování platby na účet FÚ se musí použít buď tvar úplného bankovního spojení (např. celé číslo účtu daně z nemovitostí Finančního úřadu v Praze 1 je 7755-7625011/0710) nebo se musí v rámci internetového bankovnictví vyplnit všechny tyto tři položky odděleně.

Podle signálů z praxe se ukazuje, že příkazci dělají chybu v tom, že neuvádějí předčíslí bankovního účtu a v důsledku toho jsou platby identifikovány jako chybně směrované a vrací se zpět. Ke zlepšení situace pro využití informací z Daňové složenky pro potřeby převodních příkazů projedná MF s Českou poštou úpravu obsahu složenky tak, aby poskytovala jednoznačnou informaci i pro tento způsob placení daní.

Daňová složenka však nebyla vytvořena pro použití pro bezhotovostní platbu. Placení Daňovou složenkou hotovostně prostřednictvím České pošty přináší pro poplatníka zlepšení služeb v podobě možnosti výběru ze široké sítě poboček České pošty a neplacení manipulačního poplatku za provedení platby. Pokud se poplatník přesto rozhodne Daňovou složenku využít jako podklad k bezhotovostní úhradě, je jeho povinností zjistit si a řádně vyplnit celé bankovní spojení tak, jak je uvedeno výše. Daňová správa poskytuje poplatníkovi dostatek informací k řádnému zaplacení bezhotovostní formou.

Veškeré informace o možných formách platebního styku jsou publikovány jak ve Finančním zpravodaji, tak jsou k dispozici na Internetových adresách Daňové správy České republiky nebo Ministerstva financí a informace k placení lze získat i od správců daní na FÚ:

  • Adresář ÚFO 
    Hledání územního finančního orgánu podle sídla finančního úřadu, čísla finančního úřadu, sídla plátce daně

Doporučované

Nejčtenější