Novinky

Společné zdanění manželů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí nadále sleduje aktuální stav zpracovávání přiznání  k dani z příjmů fyzických osob za rok 2005 a ke dni 9. května 2006 eviduje 1,95 milionů podaných daňových přiznání. Oproti stejnému období loňského roku  tak byl  zaznamenán nárůst o zhruba 460 tis. nově podaných přiznání, tj. asi o 31%. I přes extrémně zvýšenou administrativní náročnost je v současné době již zpracováno 1,43 milionů tiskopisů.

Z informací, které má Ministerstvo financí k dispozici vyplývá, že 350 tis. manželským párům byl do současné doby vrácen přeplatek na dani z příjmů fyzických osob ve výši 4 mld. Kč  z důvodu uplatnění  společného  zdanění manželů.

Co se týče celkové výše přeplatků vrácené v období dubna 2006 poplatníkům podávajícím daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob k 31. březnu 2006, uvádíme, že bylo zasláno nebo poukázáno více než 10 mld. Kč.   

Zhruba 8% daňových subjektů, kteří si zažádali o vrácení přeplatku nemohlo být správcem daně vyhověno, neboť příslušný finanční úřad shledal  nedostatky v podaných přiznáních resp. v žádostech jako jsou např. nevyplnění adresy, absence podpisu a další. Lhůta pro vrácení přeplatku  tak byla prodloužena na dobu nezbytně nutnou k jejich odstranění.

Velký počet  podaných  žádostí o vrácení přeplatku, v souvislosti s uplatněním  společného zdanění manželů je jednoznačným důkazem o opodstatněnosti  tohoto nového daňového  institutu v právním předpisu  ve prospěch rodin s dětmi.

Doporučované

Nejčtenější