Novinky

Ministerstvo financí uvolnilo peníze na likvidaci skládky v Libčevsi

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dne 24. dubna 2006 uvolnilo obci Libčeves účelovou dotaci ve výši 1,9 mil. Kč na odvezení a dočasné uskladnění nelegálně dovezeného odpadu.

O dalším postupu bude rozhodnuto na základě jednání zástupců Spolkové země Sasko-Anhaltsko, Spolkové země Badensko-Würtembersko, Spolkového ministerstva životního prostředí a zástupců Ministerstva životního prostředí ČR.

Doporučované

Nejčtenější