Novinky

Vznik expertní skupiny Evropské komise v oblasti regulace cenných papírů - European Securities Markets Group

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Evropská komise rozhodnutím ze dne 30. března 2006 ustanovila expertní pracovní skupinu, která bude mít za úkol poskytovat Komisi technické poradenství v oblasti regulace cenných papírů. Ministerstvo financí vzhledem k prestižnímu charakteru účasti v této pracovní skupině s velkým významem pro oblast kapitálového trhu vyzývá zainteresované osoby ke zvážení účasti.

Mandát této skupiny zahrnuje:

  • Vyhodnocení stavu implementace směrnic upravujících oblast cenných papírů a kolektivního investování (MiFID, Prospectus, MAD, FCD, UCITS, Transparency) s cílem navrhnout opatření pro odstranění případné právní nejistoty a zajistit jednotnou implementaci.
  • Vyhodnocení aplikace vybraných ustanovení uvedených směrnic s cílem předložit v případě potřeby ve směrnicemi stanovených termínech návrhy na změnu těchto ustanovení.
  • Poskytování podle aktuální potřeby ad hoc poradenství na žádost Komise (v současnosti např. pro oblast regulace ratingových agentur nebo investičních analytiků).

Pracovní skupina zahájí činnost v tomto roce s předpokládaným ukončením činnosti v roce 2009. Skupina bude mít 20 členů reprezentujících trh i akademickou oblast. Předpokládá se uskutečnění cca 4 pracovních zasedání v Bruselu.

Evropská komise vyzývá zájemce o členství k zaslání přihlášky  v termínu do 30. dubna 2006 na adresu MARKT-G3@CEC.EU.INT. Rozhodnutí EK (Decision C(2006)1027) včetně kritérií pro členství lze najít na adrese http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/securities/esme/index_en.htm.

Doporučované

Nejčtenější