Novinky

Provozování loterií je nadále osvobozeno od DPH ovšem bez nároku na její odpočet

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR dne 14. března 2006 schválila návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu. Dne 24. března 2006 byl zákon podepsán prezidentem republiky.

Součástí tohoto zákona je rovněž změna zákona o dani z přidané hodnoty, která mimo jiné vypouští ustanovení, které ukončilo možnost pro loterijní společnosti poskytovat některé své služby do 31. prosince 2004 jako plnění osvobozené od DPH s nárokem na odpočet DPH zaplacené na vstupu, tj. v nakoupeném zboží a službách.

Vzhledem k tomu, že je tato oblast sledována se značným zájmem, Ministerstvo financí považuje za nutné poskytnout informaci k této zákonné změně. Na základě analýzy této změny dospělo Ministerstvo financí k závěru, že novým zákonem došlo pouze k úpravě příslušného ustanovení (§ 113) zákona. Tento zásah však v žádném případě neznamená, že by se do zákona automaticky vrátila původní, nyní již zrušená ustanovení, která pozbyla platnosti k 31. prosinci 2004. Tato změna v zákoně o DPH tak nebude mít reálný vliv na dosud platnou aplikaci zákona o DPH u loterijních společností. Nadále tak platí, že provozování loterií a jiných podobných her je podle § 51 odst. 1 písm. j) a § 60 zákona o DPH osvobozeno od daně bez nároku na odpočet daně.

Doporučované

Nejčtenější