Novinky

K pozdní úhradě daňových povinností z důvodu úpravy základu daně

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V souvislosti s přijetím novely zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů byla stanovena nová výše tzv. výdajových paušálů, kterou je možné použít již za zdaňovací období 2005.

U daňových přiznáních za rok 2004, které jsou podávány dodatečně z důvodu úpravy základu daně při změně způsobu uplatňování prokázaných výdajů na výdaje stanovené paušální částkou v roce 2005, dojde k pozdní úhradě daňové povinnosti a ke stanovení penále. Finanční úřady budou na základě individuálních žádostí poplatníků postupovat dle ustanovení § 55a zákona č.337/1992 Sb. o správě daní a poplatků a v odůvodněných případech v zájmu odstranění tvrdosti těmto žádostem vyhoví.

Doporučované

Nejčtenější