Novinky

Ministerstvo financí pomůže oblastem postiženým povodní

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

METODICKÝ MATERIÁL PRO KRAJE

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou

Podle § 3 odst.1 zákona č. 12/2002 Sb. kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, zpracuje v přenesené působnosti přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravilo metodický materiál k postupům stanoveným právní úpravou (včetně tabulky ke stažení):

  • Metodika pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku
  • Tabulka pro předběžný odhad nákladů na obnovu majetku 
    v území postiženém živelní nebo jinou pohromou
  • Vzor písemného pověření osoby pověřené krajem
    ke zjišťování údajů nutných pro zpracování přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou

Doporučované

Nejčtenější