Novinky

Ministerstvo financí připravilo metodiku pro kraje postižené povodněmi

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravilo metodický materiál pro kraje postižené povodní.

Materiál obsahuje vyhlášku Ministerstva financí č. 186/2002 Sb., která stanovuje náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu.

 

 


 

METODICKÝ MATERIÁL PRO KRAJE

 

Státní pomoc při obnově území postiženého živelní pohromou

Podle § 3 odst.1 zákona č. 12/2002 Sb. kraj, v jehož územním obvodu došlo k narušení základních funkcí v důsledku pohromy, zpracuje v přenesené působnosti přehled o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území. Ministerstvo financí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravilo metodický materiál k postupům stanoveným právní úpravou (včetně tabulky ke stažení):

Doporučované

Nejčtenější