Novinky

Daňovou složenkou bude možné nově platit na 3 405 pobočkách České pošty

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Hlavním cílem projektu je zbavit daňový subjekt povinnosti hradit manipulační poplatek za úhradu daní v hotovosti. Větší počet plateb prostřednictvím České pošty by v konečném důsledku znamenal i snížení počtu plateb daňových subjektů v hotovosti na finančních úřadech (celková roční suma plateb daní v hotovosti v pokladnách finančních úřadů představuje částku cca 10 mld. Kč). Tím by došlo k očekávanému efektu snížení nákladů územních finančních orgánů na manipulaci s penězi vybranými v hotovosti na FÚ.

Při výběru dodavatele bylo postupováno podle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a byl využit § 27 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, tj. jednací řízení bez uveřejnění, kdy veřejná zakázka může být plněna z technických důvodů pouze určitým dodavatelem.

Česká pošta  je jediným provozovatelem poštovních služeb v ČR, který nabízí službu, jejímž účelem je dodání poukázané peněžní částky. Zároveň je ČP subjektem s nejvyšším počtem poboček s nejrozsáhlejší otevírací dobou, čímž bude zajištěna maximální dostupnost služby pro obyvatelstvo. ČP je schopna vlastní logistickou sítí zajistit distribuci tzv. „Daňových složenek“ na všechny pobočky České pošty. Síť pošt a dalších obslužných míst zůstává stabilizovaná. Poštovní síť mimo jiné tvoří cca 3 405 pošt, na jedno obslužné místo připadá cca 2 882 obyvatel.

Konkrétním výstupem spolupráce Ministerstva financí, Ministerstva informatiky jako zřizovatele s.p. Česká pošta a České pošty, s.p. je „Daňová složenka“ pro placení všech druhů daní, která výrazně zjednoduší postup placení daní na přepážkách České pošty.

Zavedením tohoto projektu Ministerstva financí do praxe dojde ke zlepšení služeb pro daňové poplatníky a ke snazšímu plnění daňových povinností daňových subjektů vůči státnímu rozpočtu. Tím dojde také k plnění jednoho z dílčích kroků projektu Modernizace daňové správy České republiky jejímž cílem je, mimo jiné, zkvalitnění vztahů daňové správy k veřejnosti, a to nejen posílením úlohy vzájemné elektronické komunikace, ale i zavedením celého systému podporujícího dobrovolné plnění daňových povinností.

Platbou prostřednictvím daňové složenky dojde jednoznačně k úspoře pro poplatníka. Například při platbě do 5 000,- Kč je to úspora 20,- Kč, v případě platby do 50 000,- Kč se jedná o úsporu 30,- Kč a při platbě za každých dalších započatých 10 000,- Kč je úspora 5,- Kč.

Daňová správa poskytuje daňovým subjektům, kteří se rozhodnou elektronicky podat daňové přiznání , službu inteligentního elektronického formuláře, který veškeré pořizované údaje zkontroluje tak, jako by je kontroloval správce daně na finančním úřadě. Daňové přiznání je dále možno elektronicky podepsat a odeslat přes Internet na finanční úřad. Od letošního roku je také možné elektronicky podat daňové přiznání přímo z účetního software přes Portál veřejné správy . Dalším krokem je pak zavedení Daňové složenky, která umožní poplatníkovi provést úhradu daňové povinnosti v hotovosti bez nutnosti osobně kontaktovat finanční úřad.

Zásadní význam má daňová složenka především pro daň z nemovitostí. Mezi poplatníky této daně výrazně převažují fyzické osoby, které zpravidla preferují možnost úhrady daně složenkou, případně i v hotovosti u pokladen finančních úřadů. I když to zákon neukládá, finanční úřady zasílají každoročně poplatníkům, především fyzickým osobám, složenky k úhradě daně z nemovitostí ve snaze usnadnit jim placení daně a zároveň je informovat o stavu jejich osobních daňových účtů. Tisk složenek a jejich distribuce probíhá na finančních úřadech v návaznosti na zpracování daňových přiznání a vyměření daně z nemovitostí zpravidla v průběhu dubna s ohledem na skutečnost, že splatnost daně z nemovitostí, resp. u částek vyšších než 1 000 Kč termín úhrady první splátky, je 31. květen. Poplatník daně z nemovitostí pak uhradí svou daňovou povinnost prostřednictvím této zaslané daňové složenky na jakékoliv pobočce České pošty.

Smlouva s ČP bude uzavřena na jeden rok s tím, že podmínkou pokračování projektu je vyhodnocení následujících ukazatelů:

  1. Snížení nákladů spojených se svozem vybraných daní v hotovosti na finančních úřadech bezpečnostními agenturami do bank a za poplatky bankám
  2. Snížení počtu plateb daní v hotovosti v pokladnách finančních úřadů
  3. Zlepšení podmínek a rozšíření počtu platebních míst v České republice pro daňové subjekty

Platba daní v hotovosti na všech pobočkách České pošty je zajištěna s účinností od 15. března 2006.

Doporučované

Nejčtenější