Novinky

Graduace ČR v rámci Světové banky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dne 28.2.2006 vrcholí slavnostní akcí za účasti prezidenta Světové banky Paula Wolfowitze,  prvního místopředsedy vlády a ministra financí Bohuslava Sobotky a místopředsedy vlády pana Jiřího Havla proces graduace ČR z okruhu klientských zemí Světové banky, který byl nastartován 12. dubna roku 2005. Graduace znamená formální přeřazení ze skupiny členských zemí majících právo čerpat úvěry od Světové banky   (označovaných jako země klientské), do skupiny zemí vyspělých.

 

Význam graduace pro Českou republiku spočívá v obrovské prestiži, kterou tímto krokem získala, a kterou do budoucnosti ještě posílí. Graduaci ČR proto nelze hodnotit jinak než jako úspěch,  a to i s ohledem na skutečnost, že ČR graduovala po Slovinsku jako druhá z nových členských zemí EU.

Uznání členské země za vyspělou zemi tak významnou mezinárodní finanční organizací, jakou je Světová banka, zaznamenají zahraniční investoři a světové finanční trhy. Graduace ČR tak může podstatnou měrou přispět k posílení přílivu přímých zahraničních investic a ke zlepšení podmínek pro čerpání zdrojů získávaných na světových finančních trzích. V této souvislosti je třeba zmínit, že Česká republika není závislá na čerpání půjček od Světové banky, a má daleko širší možnosti volby finančních zdrojů. Graduací se tedy možnosti ČR při získávání finančních zdrojů nesnižují, právě naopak.

Česká republika si cení spolupráce se Světovou bankou, která měla v počátcích transformace české ekonomiky formu čerpání půjček, a později se realizovala v podobě technické spolupráce. S využitím technické spolupráce řešila vláda spolu se Světovou bankou tak závažnou problematiku, jako byla například příprava ČR na vstup do Evropské unie.

Spolupráce mezi Českou republikou a Světovou bankou pokračovala i po vstupu ČR do EU. V této době vztahy začaly postupně nabývat formy partnerství na místo klasického vztahu poskytovatele a příjemce pomoci. Česká republika uvítala možnost stát v čele reforem finančního sektoru, podporovat a napomáhat Světové bance při jejím úsilí o inovace v oblasti Mezinárodní finanční architektury. Současně tím získala ČR jako první neocenitelné informace z oblasti hodnocení vývoje finančního sektoru a dodržování standardů a předpisů na úseku správy a řízení ve finančním sektoru. Toto úsilí je zúročeno právě zakončenou konferencí k Mezinárodní finanční architektuře,   která se konala ve spolupráci Ministerstva financí ČR a Světové banky v Praze ve dnech 27. a 28.2.

Partnerství České republiky a Světové banky se dále rozvíjí a bude rozvíjet i poté, co Česká republika získala status vyspělé země. Členství ve Světové bance je je nesporně přínosné i vzhledem k dostupnosti údajů o všech projektech a výběrových řízeních vypisovaných Světovou bankou, kterých se mohou účastnit společnosti působící ve členských zemí a získat tak výhodné zakázky prakticky po celém světě.

Doporučované

Nejčtenější