Novinky

Česká republika se stala prvním a jediným z nových členských států, který finančně ukončil program SAPARD ještě před koncem roku 2005.

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Česká republika se stala prvním a jediným z nových členských států, který finančně ukončil program SAPARD ještě před koncem roku 2005. Koncem loňského roku byla Ministerstvem financí proplacena poslední souhrnná žádost Agentury SAPARD (Státní zemědělský intervenční fond) o finanční prostředky určené k financování projektů v rámci tzv. Zvláštního vstupního programu pro rozvoj zemědělství a venkova (dále jen „SAPARD“). Tímto došlo k vyčerpání alokace 92,8 mil. EUR (2,9 mld. Kč), kterou poskytlo Evropské společenství a kterou bylo možno čerpat až do konce roku 2006.

Doposud bylo České republice převedeno 95% z výše uvedené alokace, přičemž zbývajících 5%, které byly uhrazeny konečným příjemcům ze zdrojů státního rozpočtu, zašle Evropská komise České republice po předložení konečné zprávy o realizaci programu SAPARD a vydání Rozhodnutí o schválení účtů. Tímto bude program SAPARD uzavřen.

Projekty, které byly původně vybrány a schváleny k financování z programu SAPARD, ale přesahují rámec výše uvedené alokace, budou financovány ze zdrojů HRDP (Horizontální plán rozvoje venkova), které poskytuje EU v rámci záruční sekce Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. Pravidla implementace u těchto projektů však zůstanou zachována.

Doporučované

Nejčtenější