Novinky

Elektronická komunikace s obcemi při doručování veřejnou vyhláškou

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí zajistilo, aby při doručování veřejnou vyhláškou podle § 19 zákona  č. 337/1992 Sb.,   o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, správci daně doručovali  obcím vedle písemné podoby veřejné vyhlášky též elektronickou verzi této písemnosti na e-mailovou adresu obce.
Obec tak nebude muset tuto písemnost sama převádět do elektronické podoby a bude ji tak moci co nejsnáze umístit také na svou elektronickou úřední desku. Toto vstřícné gesto bylo dohodnuto s Ministerstvem vnitra, se kterým Ministerstvo financí i nadále spolupracuje na řešení dalších otázek vznikajících při aplikaci nového správního řádu.

Doporučované

Nejčtenější