Novinky

31. ledna 2006

Informace k nabídce společnosti GETA – Berlin GmbH

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Dle informací Českého rozhlasu 1- Radiožurnálu se „do výběrového řízení v rámci privatizace Unipetrolu za podivných podmínek nedostalo konsorcium v čele s ruským plynárenským gigantem Gazprom se svou vysoce lukrativní nabídkou“.  Jednalo se o nabídku společnosti GETA – Berlin GmbH, která nebyla v souladu s podmínkami výběrového řízení převzata, a to z následujících důvodů:

Společnost GETA – Berlin GmbH nepodala ve stanoveném termínu vyjádření zájmu o účast ve výběrovém řízení dle inzerátu oznamujícího jeho zahájení, a tedy nesplnila podmínky registrace k termínu uzávěrky registrace zájemců stanoveného na 14:00 hodin dne 12. ledna 2004.

Společnost GETA – Berlin GmbH podala předběžnou nabídku po termínu uzávěrky pro podání předběžných nabídek, přičemž tato předběžná nabídka navíc nebyla způsobilá k převzetí, neboť společnost nebyla k datu podání nabídky registrovaným zájemcem.

Nebylo možné nabídku společnosti GETA – Berlin GmbH přijmout ani dodatečně, neboť by se jednalo o zvýhodňování jednoho zájemce na úkor ostatních. V rámci výběrového řízení byl všem zájemcům poskytnut dostatečný prostor pro vyjádření zájmu o účast, registraci a následnou přípravu a podání předběžných nabídek.

Inzerát zahájení výběrového řízení vyšel v tisku 6. listopadu 2003 a přesně stanovil nezbytný obsah vyjádření zájmu o účast a informoval případné zájemce, že k účasti ve výběrovém řízení budou vyzváni na základě posouzení předložených dokumentů.

Nejčtenější