Novinky

Po úpravách dohody o DPH se Česká republika rozhodla podpořit kompromisní závěry Rady Ecofin

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

České republice se v průběhu týdne podařilo řadou intenzivních jednání dohodnout úpravy podmínek dohody o snížených sazbách DPH. "Výsledná dohoda nakonec zachovává naprostou většinu našich výhod a dává nám právo udržet si výhodné podmínky pro bytovou výstavbu i pro dodávky tepla. Zároveň otevírá diskusi o rovnosti podmínek pro jednotlivé členské státy. Věcné vyřešení českých požadavků nám umožňuje jako zodpovědnému členovi Evropské unie dohodu podpořit," říká první místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.

Konečná podoba dohody znamená, že Česká republika bude moci bez časového omezení zdaňovat dodávky tepla a teplé vody sníženou sazbou DPH. "Dojde tak k faktickému prodloužení jedné ze dvou výjimek, které jsme si vyjednali před vstupem do EU a která pomáhá snižovat náklady domácností na bydlení," vysvětluje Bohuslav Sobotka.

Druhým významným úspěchem je potvrzení možnosti České republiky uplatňovat sníženou sazbu DPH na výstavbu a rekonstrukci bydlení (tedy na byty i rodinné domy), která je součástí sociální politiky státu. Je tedy na české vládě, aby sama určila pravidla pro výhodnější zdaňování výstavby bydlení (limitem může být určitá velikost nebo cena bytu či domu, popřípadě kombinace těchto parametrů). "Cílem vlády je podpořit zejména středněpříjmové a nízkopříjmové skupiny obyvatel a pomocí nižší sazby DPH jim i v budoucnu usnadnit získání nového bydlení. I tuto výhodu může Česká republika uplatňovat bez časového omezení," zdůrazňuje Bohuslav Sobotka. Snížená sazba DPH se bude vedle výstavby bytů a domů v rámci sociální politiky státu vztahovat také na výstavbu domovů důchodců, azylových domů, domů s pečovatelskou službou a dalších podobných zařízení.

Třetím bodem dohody je možnost uplatňovat sníženou sazbu DPH na tři druhy služeb z přílohy K Šesté směrnice o DPH. V současné době ČR uplatňuje nižší sazbu na domácí pečovatelské práce a na úklid domácnosti včetně mytí oken. V budoucnu by Česká republika uplatňovala sníženou sazbu také na rekonstrukce a renovace soukromých obydlí. "Nyní použití snížené sazby na rekonstrukce a renovace pokrývá výjimka získaná v rámci přístupových dohod, po jejich vypršení v roce 2007 bude možno uplatňovat nižší sazbu až do roku 2010," vysvětluje další bod dohody Bohuslav Sobotka.

Závěrečným bodem kompromisní dohody je plán, podle kterého Evropská komise do poloviny roku 2007 předloží analýzu dopadů nižších sazeb DPH na místně poskytované služby na hospodářský růst a zaměstnanost. "Dohodli jsme se s Evropskou komisí, že otázka DPH na bydlení bude jedním z klíčových bodů této analýzy. Nepochybuji, že analýza ukáže prospěšnost výjimek v oblasti stavebních prací a podpoří tak argumenty nových členských států na prodloužení dojednaných výjimek," říká Bohuslav Sobotka.

Právě otázka prodloužení výjimek a rovného zacházení s členskými státy byla základem sporu na úterním jednání Ecofinu. "Rovné zacházení s novými členskými státy je jednou z mých priorit a jsem rád, že si řada kolegů ze starých členských zemí uvědomila existující nerovnosti. Očekávám, že se v Radě zahájí intenzivní diskuse o rovnosti podmínek tak, aby postupně mizely důvody pro rozdělování na staré a nové členské státy. Narovnání podmínek bude jednou z priorit české politiky v rámci Evropské unie," uzavírá Bohuslav Sobotka.

Výše uvedené bude platit v situaci, kdy Polsko i Kypr podobně jako Česká republika podpoří závěry dohody o DPH. Pokud by jedna z těchto zemí dohodu zablokovala, budou se muset orgány Evropské unie k otázce DPH opět vrátit. I v případě nedohody ale bude moci ČR využít stávajících pravidel a uplatňovat sníženou sazbu DPH na výstavbu a rekonstrukci bydlení, která je součástí sociální politiky státu.

K okamžiku vydání této tiskové zprávy nemá MF informace o stanovisku Polska. Kypr podle informací MF vyjádřil s dohodou souhlas.

Doporučované

Nejčtenější