Novinky

Ministerstvo financí podalo trestní oznámení ve věci zahraničních pohledávek

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Z rozhodnutí ministra financí provádí odbor Interního auditu a inspekce Ministerstva financí šetření zaměřené na způsob deblokací zahraničních pohledávek ČR za období od roku 1993 do května 2005.

V jeho průběhu byly zjištěny některé skutečnosti, které nevylučují možnost majetkové újmy státu vzniklé při deblokaci pohledávky ČR vůči Indické republice, zejména po roce 1996.

Koncem roku 2005 obdržel ministr financí informaci o získaných poznatcích, na jejímž základě se rozhodl postoupit závěry provedeného šetření orgánům činným v trestním řízení.

Doporučované

Nejčtenější