Novinky

V zákonu o dani z nemovitostí dochází s účinností k 1. lednu 2007 ke změnám

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Spolu s novelou zákona o daních z příjmů Parlament České republiky schválil i změnu zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Tato změna, která bude účinná od 1.1.2007, se týká zejména podávání daňového přiznání a placení daně z pozemků v případě spoluvlastnictví pozemků. Stanoví podmínky, za kterých budou moci spoluvlastníci některých pozemků od zdaňovacího období 2007 podat daňová přiznání a zaplatit daň z pozemků podle rozsahu  svých spoluvlastnických podílů.

Při spoluvlastnictví pozemku zůstává nadále zachován dosavadní způsob podávání daňového přiznání a placení daně z nemovitostí prostřednictvím společného zástupce. Pokud institut společného zástupce spoluvlastníkům některých v zákoně specifikovaných pozemků nevyhovuje, mají možnost využít změny v zákoně o dani z nemovitostí a nově tak budou moci podat daňová přiznání i samostatně. 

Změna se týká až zdaňovacího období 2007 a následujících. Pro zdaňovací období 2006 k žádné změně nedochází.

Nejčtenější