Novinky

Jednání o materiálu Zlepšení podmínek v bankovním sektoru ve vládě přerušeno

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vláda na včerejším zasedání na návrh ministra financí Bohuslava Sobotky přerušila projednávání materiálu Ministerstva financí Zlepšení podmínek v bankovním sektoru. „Ministerstvo financí od počátku dává přednost účinné samoregulaci před legislativními zásahy do bankovnictví, proto jsme se rozhodli dát bankám ještě jeden týden na projednání řešení některých bodů materiálu formou společné dohody,“ vysvětluje ministr Sobotka. Vláda se k projednávání materiálu vrátí na své příští schůzi 7. prosince 2005.

Materiál byl vládě předložen v souladu s jejím programovým prohlášením, které stanoví, že vláda bude rovněž věnovat pozornost posílení ochrany klientů v oblasti finančního trhu. Obsahem materiálu jsou základní návrhy na legislativní a nelegislativní změny ve 28 oblastech, ke kterým by se mělo přistoupit v zájmu posílení postavení klientů bank a zvýšení transparentnosti  finančního trhu v ČR v souladu se standardy a trendy obvyklými v členských zemích Evropské unie.

Klíčovým nástrojem k dosažení tohoto cíle je uzavření dohody s bankami ve formě písemného Memoranda, které představuje vhodnou formu samoregulačního řešení. Některé oblasti budou řešeny úpravou platné legislativy. Ministerstvo financí také připravuje vydání několika doporučení bankovnímu sektoru. Podmínky ochrany spotřebitelů na finančním trhu budou nadále sledovány a vyhodnocovány.

Nejčtenější