Novinky

Česká republika vstoupí do systému ERM II ve druhé polovině roku 2007

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí společně s Českou národní bankou zastává názor, že Česká republika by v systému ERM II měla setrvat pouze nezbytně nutnou dobu, to znamená dva roky před předpokládaným termínem přijetí jednotné evropské měny.

„Je na rozhodnutí každé členské země, kdy do tohoto systému vstoupí, ale my se shodujeme na tom, že ČR by do systému měla vstoupit ve druhé polovině roku 2007,“ říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Pro účely ČR je vstup do systému ERM II ve druhé polovině roku 2007 relevantním termínem vzhledem s plánovaným zavedením eura 1.1.2010.

Česká republika plní Konvergenční program dokonce lépe, než jak se k němu zavázala a ze zemí Visegradské 4 plní nejvíce Maastrichtských kritérií. „Není důvod do systému ERM II spěchat. Pro přijetí jednotné evropské měny je nutná ekonomická sladěnost a splnění 5 Maastrichtských kritérií. Ta bychom měli plně splnit v roce 2008,“ dodává Tomáš Prouza.

Nejčtenější