Novinky

Vláda schválila kvalifikační kritéria pro výběrové řízení na prodej aktiv v Aeru Vodochody

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vláda včera schválila kvalifikační kritéria pro výběrové řízení na prodej aktiv ve společnosti Aero Vodochody, a.s. O tomto způsobu řešení situace ve společnosti Aero, kterým je prodej veškerých aktiv státu v této firmě dvoukolovým veřejným řízením organizovaným ČKA, vláda rozhodla svým usnesením č. 985 z letošního roku.

Schválená kvalifikační kritéria se týkají především solventnosti zájemce, jeho bezúhonnosti, připravenosti přijmout specifikované závazky a předložit podnikatelský záměr, který bude dokládat jeho schopnost realizovat podnikatelské aktivity společnosti Aero Vodochody. Zároveň byl schválen způsob vyhodnocování předložených nabídek a harmonogram výběrového řízení, které by mělo být ukončeno do poloviny května 2006.

Harmonogram je zpracován tak, aby byla zájemcům poskytnuta alespoň minimální doba pro rozhodnutí o účasti ve výběrovém řízení, splnění základních kvalifikačních předpokladů, vypracování předběžných nabídek, provedení hloubkové kontroly ve společnosti Aero, na projednání návrhu smluvní dokumentace a přípravu závazné cenové nabídky.

Základní kvalifikační předpoklady a kvalifikační kritéria jsou vypracována tak, aby bylo možno vybrat zájemce, který nabídne nejvyšší cenu za nabývané akcie a pohledávky a zároveň bude dostatečně věrohodný a bude schopen zabezpečit, aby společnost Aero mohla dostát svým závazkům vůči Armádě České republiky, jakož i závazkům ze stávajících smluv s významnými dodavateli a odběrateli. Kvalifikační kritéria byla formulována i s ohledem na poskytování veřejné podpory.

Nejčtenější