Novinky

Stanovisko MF k rozhodnutí soudního sporu mezi VZP a záchrannou zdravotnickou službou

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Rozhodnutí Nejvyššího soudu neřeší žádný kompetenční spor mezi Ministerstvem financí a Ministerstvem zdravotnictví, který neexistoval a ani nemohl nikdy vzniknout, protože každé ministerstvo má svěřenu jinou oblast výkonu státní správy. V oblasti zdravotní péče Ministerstvo financí reguluje ceny a Ministerstvo zdravotnictví rozhoduje o rozsahu péče hrazené z veřejného  zdravotního pojištění.

V prvém případě platí ustanovení zákona o cenách: „Cena je peněžní částka sjednaná při nákupu a prodeji zboží nebo služeb.“; ve druhém případě pak podle zákona o péči o zdraví lidu se „Zdravotní péče se poskytuje bez přímé úhrady na základě všeobecného zdravotního pojištění nebo na základě smluvního pojištění, bez přímé úhrady z prostředků státního rozpočtu České republiky, charitativních, církevních a dalších právnických a fyzických osob, nebo za plnou nebo částečnou finanční úhradu.“. 

Za poskytnutou zdravotní péči se sjednávají a uplatňují ceny podléhající úpravě v zákonu č. 526/1990 Sb., o cenách,  a tyto ceny jsou buď zcela nebo částečně placeny přímo pacientem nebo částečně či zcela zaplaceny (uhrazeny) příslušnou zdravotní pojišťovnou v podobě úhrady (provedené platby). Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je pouze formou zaplacení účtované ceny zcela nebo zčásti a vždy závisí jen a pouze na množství na množství peněz, které je pro výplatu k dispozici. Tím se liší úhrada od ceny, která je ekonomickou kategorii se všemi svými specifickými vlastnostmi.  

V daném případě regulace cen (maximální cena bodu, věcné usměrňování ceny výkonu) zapsaná a zveřejněná podle zákona o cenách v Cenovém výměru Ministerstva financí (obecně závazný právní předpis), platí pro všechny poskytovatele stejně bez rozdílu, a není vázána na způsob platby za zdravotní péči nebo výrobky (úhrady). Paušální platba proto plně podléhá cenové regulaci! Rozhodnutím Nejvyššího soudu byl potvrzen opakovaně sdělený jednoznačný právní názor Ministerstva financí, že překročení regulované ceny je nezákonné a nepřípustné.

Shodné principy vztahu ceny a úhrady jako pro zdravotní péči platí i pro léčiva. Tyto ceny podléhají podle zákona o cenách kontrole a jejich nedodržení je sankcionováno.

Doporučované

Nejčtenější