Novinky

Zpráva o vývoji finančního trhu v prvním pololetí 2005

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes zveřejnilo Zprávu o vývoji finančního trhu v 1. pololetí 2005. Zpráva o vývoji finančního trhu v 1. pololetí 2005 navazuje svým charakterem na ucelenou zprávu za rok 2004 vydanou v květnu letošního roku. Obsahem pololetní zprávy je meziroční srovnání jednotlivých segmentů finančního trhu z hlediska jejich vývoje a s ohledem na aktuální vlivy působící na trh.

"V meziročním srovnání je velmi dobře patrný vliv jednotlivých segmentů a jejich vývoj rok po přistoupení České republiky k Evropské unii. Data za první pololetí 2005 potvrzují zdravý vývoj ve všech segmentech finančního trhu s jedinou výjimkou – dočasné stagnace v oblasti pojišťovnictví," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza. Zveřejněná data za třetí čtvrtletí v segmentu pojišťovnictví již ale opět vykazují meziroční nárůst. "Trvalým trendem z hlediska bankovních peněžních institucí je přesun úspor z termínových a spořících účtů do alternativních forem investic v podobě kolektivního investování a penzijního připojištění. Na druhou stranu roste zadlužování domácností s ohledem na stále rychle rostoucí objem úvěrů na bydlení," shrnuje základní trendy Tomáš Prouza.

Zpráva dále shrnuje postup Ministerstva financí v prvním pololetí letošního roku v souvislosti s ochranou spotřebitele. "Pozitivní dopad naší snahy o větší transparentnost a silnější konkurenci je v současné době nejvíce patrný v bankovním sektoru, který zrušil řadu kritizovaných poplatků a postupně zavádí i další změny ve prospěch klientů," říká Tomáš Prouza.

Jednou z hlavních priorit Ministerstva financí pro příští období je sjednocení pravidel a podmínek v jednotlivých sektorech finančního trhu. Prioritou i nadále zůstane ochrana spotřebitelů na finančním trhu. "Dále budeme rozvíjet spolupráci se spotřebitelskými organizacemi a doufám, že se zapojí i jednotlivé profesní organizace," zdůrazňuje Tomáš Prouza.

Nejčtenější