Novinky

Řešení zadluženosti města Smržovka vůči České konsolidační agentuře

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Město Smržovka, které se dostalo do problémů s úhradou závazků spojených s emisí komunálních dluhopisů, požádalo v roce 2003 o prominutí části svého dluhu. Po analýze ekonomických možností města a jednání s Českou konsolidační agenturou, na kterou pohledávka přešla, Ministerstvo financí navrhlo vládě řešit zadluženost města Smržovka obdobným způsobem jako v případě Rokytnice nad Jizerou. Bylo schváleno prominout část dluhu Smržovky vůči ČKA, ale pouze v takové výši, která zůstane po úhradě části zadlužení z možných rozpočtových zdrojů města a po prodeji veškerého tzv. zbytného majetku města.

S městem Smržovka bude uzavřena dohoda o oddlužení, ve které se ČKA zaváže městu prominout část dluhu vůči ČKA za předpokladu splnění podmínek:

  • Město Smržovka se v dohodě o oddlužení zaváže uhradit ČKA během let 2005 až 2010 ze svých budoucích příjmů část dluhu ve výši 3 mil. Kč.
  • Město uhradí do třiceti dnů od podpisu dohody o oddlužení část dluhu vůči ČKA minimálně ve výši veškerých příjmů města získaných z prodejů Zbytného majetku uskutečněných v období do doby podpisu dohody o oddlužení.

Přesná specifikace podmínek oddlužení je součástí materiálu a usnesení vlády.

Doporučované

Nejčtenější