Novinky

Informace o plánovaném Marketingovém průzkumu trhu pro řešení Integrovaného rozpočtového systému

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Na základě výběrového řízení vybralo Ministerstvo financí společnost BDO IT a.s. jako konzultanta přípravné fáze projektu Státní pokladny. V současné době Ministerstvo financí v součinnosti se společností BDO IT a.s. připravuje zadání rámcového Marketingového průzkumu trhu pro řešení Integrovaného rozpočtového systému (IRS).  Účelem plánovaného Marketingového průzkumu trhu bude mimo jiné zmapování okruhu potencionálních dodavatelů, technologických možností a orientačních cenových podmínek pro realizaci IRS.

Další informace k Marketingovému průzkumu trhu budou poskytovány Ministerstvem financí opět formou tiskových zpráv zveřejňovaných na internetových stránkách Ministerstva financí.

Vytvořením Státní pokladny budou posíleny oblasti správy, řízení a kontroly hospodaření se státními finančními prostředky. Zvýší se hospodárnost, účelnost, účinnost a v neposlední řadě i transparentnost při vynakládání prostředků daňových poplatníků. Jádro Státní pokladny budou tvořit Integrovaný rozpočtový systém (IRS) a Centrální účetní systém (CÚS). Projekt Státní pokladny je připravován Ministerstvem financí na základě usnesení vlády č. 169/2005 .

Doporučované

Nejčtenější