Novinky

Ministerstvo financí učinilo kroky proti provozovatelům nepovoleného internetového sázení

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí učinilo další krok proti nezákonnému provozování sázkových her na internetu. Včera odeslalo podnět Nejvyššímu státnímu zastupitelství k prověření, zda se provozovatelé nepovolených internetových hazardních her nedopouštějí trestného činu podle § 118a Trestního zákona. Ministerstvo financí očekává, že bude o výsledku informováno ve lhůtě do 30 dnů. Ministerstvo financí dále odeslalo pokyn příslušným finančním ředitelstvím, aby prověřila spornou činnost provozovatelů internetových her a aby příslušné finanční úřady postupovaly v souladu se zákonem, tj. zvážily uložení pokut.

"Naším cílem není někoho zbytečně sankcionovat, ale ochránit společnost před nežádoucími vlivy nekontrolovaných hazardních her na internetu," uvedl k přijatým opatřením Pavel Němec, vedoucí Úřadu státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi. "Loterie a jiné podobné hry je možno provozovat jen na základě povolení. Kdo provozuje hry bez povolení, musí počítat s tím, že bude podle zákona sankcionován," dodává Němec.

Základním problémem internetového hazardu zůstává anonymita hráčů a absence kontroly zákazu hraní u osob mladších 18 let. Princip společenské odpovědnosti je základním aspektem fungování státního dozoru v oblasti loterií. Osoby mladší 18 let nemohou a nesmějí hazardní hry hrát. Pokud někdo provozuje herní systém, který navíc neobsahuje dostatečná opatření ke kontrole tohoto zákazu, jedná v rozporu s povolením a se zákonem.

Nejčtenější