Novinky

Ani společnost Broker Consulting nezneužívala jméno Ministerstva financí

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V případě podezření, že společnost Broker Consulting zneužívala jméno Ministerstva financí došlo ze strany klientů zřejmě k záměně pojmů.

Oznamovatel, jehož podnět byl důvodem pro vydání tiskové zprávy Ministerstva financí ze dne 17. října 2005  zaslal Ministerstvu financí vysvětlující email. Podle něj došlo ke zkreslení v tom, že zástupce společnosti sdělil jeho sestře, že společnost má licenci od Ministerstva financí.

Z vyjádření zástupce společnosti, který byl na schůzce s klientem jednoznačně vyplynulo, že rozhodně nebylo zneužito jméno Ministerstva financí, což ostatně potvrdil i oznamovatel ve svém vysvětlujícím emailu. Možnost zneužití jména Ministerstva financí odmítla i operátorka společnosti Broker Consulting, která schůzku s klientem domlouvala.

Ministerstvo financí považuje proto i tento případ za uzavřený.

Nejčtenější