Novinky

Ministerstvo financí a AFIZ mají společný cíl – chránit veřejnost před neetickým jednáním

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Zástupci Ministerstva financí se dnes sešli s Asociací finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky (AFIZ) a společnostmi Broker Consulting,a.s. a ZFP akademie, a.s. v návaznosti na nedávnou zprávu MF, v níž ministerstvo upozornilo veřejnost na možné zneužívání jména Ministerstva financí ze strany fyzických osob, které se při nabízení služeb v oblasti stavebního spoření zaštiťovaly Ministerstvem financí a vystupovaly jménem konkrétních firem – Broker Consulting, a.s. a ZFP akademie, a.s. - členů AFIZ.

Zúčastnění zástupci ujistili Ministerstvo financí, že podobné jednání se absolutně neslučuje s jejich zásadami obchodní politiky a mají zájem případná pochybení okamžitě řešit.

Zástupci Broker Consulting, a.s., ZFP akademie, a.s. a Eurocapital Czechia, a.s. převzali od MF znění konkrétních oznámení a přislíbili jejich prověření a podání zprávy o výsledku interního šetření do konce října.

AFIZ jednoznačně prohlásila, že nemá zájem podporovat neetické a neodborné (natož podvodné) chování finančního poradce, a to jakéhokoli, na trhu v České republice. Jednou z jejich základních programových zásad je co nejužší spolupráce s MF jako orgánem státního dozoru v této oblasti s cílem co nejširšího rozvoje finančních služeb spojených současně s maximální ochranou klientů. 

Zástupci ZFP akademie, a.s., Broker Consulting, a.s. a Eurocapital Czechia, a.s. označili původní prohlášení za nešťastné a nepřesné. Výsledek jednání hodnotí pozitivně zejména v tom, že se dohodla pravidla společného postupu do budoucna tak, aby nedocházelo k možnému poškození dobrého jména subjektů podnikajících v oboru na finančním trhu.

Ministerstvo financí upozorňuje veřejnost, že od 1. ledna 2005 platí pro subjekty zprostředkovávající pojištění povinnost registrace u Ministerstva financí. To však v žádném případě neznamená, že tyto subjekty jednají jménem Ministerstva financí. Stanovisko AFIZ je možné najít na www.afiz.cz .

Nejčtenější