Novinky

Pojišťovně právní ochrany ARAG bylo odňato povolení k provozování pojišťovací činnosti

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí jako orgán státního dozoru v pojišťovnictví odejmulo podle § 33 zákona č. 363/1999 Sb. , o pojišťovnictví, rozhodnutím ze dne 29. září 2005 společnosti ARAG – pojišťovna právní ochrany, a.s., se sídlem Praha 1, Truhlářská 7, IČ 267 01 243, povolení k provozování pojišťovací činnosti. Rozhodnutí nabylo právní moci 30. září 2005.

Ministerstvo financí povolení odejmulo na vlastní žádost pojišťovny. Nabytím právní moci výše zmíněného rozhodnutí vstoupila pojišťovna do likvidace. Likvidátorem pojišťovny byl jmenován Mgr. Vlastislav Kusák.

Nejčtenější