Novinky

Lidé jsou s činností finančních úřadů spokojeni

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí informuje o výsledcích průzkumu, který měl odhalit spokojenost daňových subjektů s činností finančních úřadů. V rámci modernizace české daňové správy Ministerstvo financí chce dále rozšiřovat „klientský přístup“ finančních orgánů k daňovým subjektům. Daňová správa musí efektivně poskytovat kvalitní služby veřejnosti a přiblížit je co nejvíce požadavkům a očekáváním daňových subjektů. „Aby naše úsilí bylo úspěšné, potřebujeme znát, jak lidé vnímají a hodnotí dosavadní činnost finančních úřadům a kde vidí další prostor pro zlepšení,“ říká náměstkyně ministra financí Dana Trezziová.

Krátký dotazník uveřejněný v uplynulých týdnech na stránkách zpravodajského serveru iDnes obsahoval 7 otázek. Na 6 otázek se odpovídalo označením vybrané alternativy. Závěrečná otázka byla otevřená a lidé zde měli možnost napsat své náměty, ale i kritické připomínky. Průzkumu se zúčastnilo 640 registrovaných čtenářů iDnes z prostředí mimo daňovou správu. V odpovědích celkově převládala spokojenost s finančními úřady. 43 % respondentů odpovědělo, že jsou obecně s prací finančního úřadu velmi spokojeni či spokojeni, pouze 12 % čtenářů je velmi nespokojeno.

Ministerstvo financí bude nadále pracovat na zvyšování počtu spokojených „klientů“ daňové správy a velmi vážně bere všechny připomínky čtenářů, které se v anketě objevily. Tyto připomínky budou zpracovány a použity v rámci projektu modernizace české daňové správy. Z průzkumu vyplynulo, že respondenti volají po větší vstřícnosti, zdvořilosti, solidaritě daňových úředníků a striktně vyčítají aroganci úředníků. Objevily se názory, že by finanční úřady měly být otevřeny každý den s úředními hodinami v rozmezí od 8:00-18:00 hodin. Respondenti vítají zavedení elektronické komunikace, aby mohli omezit svou fyzickou návštěvu na finančním úřadě a mohli si z kanceláře či z domova zjistit veškeré daňové záležitosti na internetu. Stanovení postihů za nedodržování lhůt je další připomínkou respondentů.

Příloha

Výsledky ankety

Graf č.1

Na první otázku odpovědělo kladně 52 % respondentů. Přivítali jsme, že si daňové subjekty jsou vědomy odborných znalostí daňových úředníků. Nespokojeno či velmi nespokojeno tvořilo 28 % respondentů. Z prvního grafu jednoznačně vyplývá, že respondenti vnímají v obecné rovině daňové úředníky za velmi kvalifikačně vzdělané.

Graf č.2

Druhá otázka, která směřovala na zdvořilost a vstřícnost daňového úředníka, vykazuje pozitivní postoj daňových subjektů. Jedna třetina respondentů je velmi spokojena a dalších 27 % respondentů spokojena s interpersonálním přístupem daňových úředníků k daňovým subjektům.

Graf č.3

V případě dotazu ohledně lhůty, která je nutná pro vyřízení daňových záležitostí pozorujeme, že většina respondentů je spokojena či velmi spokojena. Nespokojeno či velmi nespokojeno bylo 29 % čtenářů.

Graf č.4

V případě dotazu na úroveň poskytovaných informací na internetových stránkách ČDS a MF, převládá úroveň spokojenosti na nižší úrovni. 30 % respondentů deklaruje nespokojenost či velkou nespokojenost. 13 % respondentů vůbec nevyužívá internetové stránky. Spokojenost či velká spokojenost na úrovni 27 % je velmi nízká i za předpokladu, že 30 % respondentů mělo neutrální postoj ke zveřejňovaným informacím na internetových stránkách.

Graf č.5

Výsledek na poslední otázku ohledně celkové spokojenosti s prací finančních úřadů je velmi pozitivní pro ÚFO. 43 % respondentů odpovědělo, že jsou celkově spokojeni. Nespokojení a velmi nespokojení tvoří třetinu všech odpovědí. Cílem české daňové správy je přesvědčit nespokojené a nerozhodné daňové subjekty, aby změnili svou představu na činnosti ÚFO.

Doporučované

Nejčtenější