Novinky

Kupní cena za Unipetrol bude vyšší

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

FNM a společnost PKN Orlen obdrželi od společnosti KPMG závěry dodatečného auditu ve společnosti Unipetrol. Podle výsledků auditu dojde k úpravě kupní ceny o 1,645 mld.Kč ve prospěch FNM.

Fond s dodatečnou úpravou ceny souhlasí a v souladu se smlouvou dojde v případě schválení ze strany PKN k dovypořádání celé transakce.
Tímto krokem se definitivně ukončí proces privatizace společnosti Unipetrol.

Společnost PKN Orlen původně za státní podíl v Unipetrolu zaplatila celkem 13,05 mld. Kč, z toho za akcie společnosti UNIPETROL, a.s. v držení FNM 11,304 mld. Kč, za akcie společnosti SPOLANA, a.s. v držení České konsolidační agentury 1 mil. Kč a zbytek nabídkové ceny se týká pohledávek České konsolidační agentury. Celková cena za akcie Unipetrolu tak dosáhne výše 12,949 mld. Kč.

Doporučované

Nejčtenější