Novinky

Vláda schválila státní rozpočet na příští rok

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Návrh státního rozpočtu České republiky na rok 2006 je třetím rozpočtem s cílem dlouhodobé fiskální konsolidace. Vychází ze schválené Koncepce reformy veřejných rozpočtů a ze schváleného střednědobého výdajového rámce na rok 2006. Předložený návrh státního rozpočtu, při dodržení deficitu ostatních složek veřejných rozpočtů zabezpečí dodržení Konvergenčního programu v oblasti deficitu veřejných rozpočtů na rok 2006 ve výši 3,8 % HDP v metodice ESA 95.

„Rozpočet zajistí další pokles deficitu a snižuje tempo zadlužování, současně řeší dostatečně hlavní výdajové priority vlády. Vítám rychlost, s jakou byl vládní návrh schválen,“ říká 1. místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka.
 
Souhrnné údaje bilance státního rozpočtu:

Ukazatel v mld. Kč Schválený SR na rok 2005 Schválený SR na rok 2005 vč. RUD Schválený návrh SR na rok 2006
Celkové příjmy SR 824,8 804,9 884,4
Celkové výdaje SR 908,4 888,5 958,8
Saldo SR celkem -83,6 -83,6 -74,4

 

Prioritami státního rozpočtu na příští rok jsou zajištění spolufinancování pro programy financované z EU, valorizace penzí, výdaje na vědu a výzkum a na vysoké školy.

Nejčtenější