Novinky

Odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti - odvětví neživotních pojištění, VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovně

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí odňalo 17. srpna letošního roku VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovně, a.s., povolení k provozování pojišťovací činnosti pro odvětví neživotních pojištění - pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití vnitrozemského nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce. Rozhodnutí nabylo právní moci 22. srpna 2005.

Ministerstvo financí povolení odejmulo na vlastní žádost pojišťovny. Na provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou podle schválených pojistných odvětví nemá toto odnětí vliv.

Nejčtenější