Novinky

Vláda schválila posílení dotace na dávky sociální péče

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Posílení účelové dotace na dávky sociální péče ve výši 1,56 mld. Kč, které dnes schválila vláda, bude uhrazeno z vázaných finančních prostředků v kapitole Ministerstva vnitra původně určených na zabezpečení realizace zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.

Z podkladů zpracovaných jednotlivými kraji a následného upřesnění na základě skutečného čerpání finančních prostředků vyplynulo, že celkový objem účelově určené dotace na dávky sociální péče, které představují mandatorní výdaje státního rozpočtu, dosáhne částky 14,877 mld. Kč, což je oproti schválenému státnímu rozpočtu na rok 2005 více o 1,56 mld Kč.

Celkový objem účelově určené dotace na dávky sociální péče byl schválen ve státním rozpočtu na letošní rok ve výši 13,317 mld. Kč. Dodatečný požadavek na finanční prostředky je dán mimo jiné zvýšením částek životního minima od 1. 1. 2005 a novelou zákona o sociálním zabezpečení, kterou byla zvýšena dávka sociální péče "Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu".

Nejčtenější