Novinky

Ministerstvo financí se editační povinnosti nebrání – naopak, zahajuje k ní diskusi

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí se bude aktivně snažit o postupné rozšiřování systému závazného posouzení – tzv. editační povinnosti. Cílem je zvýšení jistoty a komfortu při plnění daňových povinností daňovými subjekty. „Uvědomujeme si však, že dalším rozšířením editační povinnosti bez náležitých odborných konzultací a dostatečné přípravy implementace relevantních legislativních i nelegislativních změn, by se česká podnikatelská veřejnost i daňová správa mohla vystavit nezodpovědnému experimentu, který by ve svém důsledku mohl přinést další nejistoty do českého podnikatelského prostředí a přispět ke zvýšení souvisejících negativních jevů,“ říká náměstkyně ministra financí Dana Trezziová. Příkladem negativních důsledků chybného a chaotického zavedení všeobecné editační povinnosti bez patřičné přípravy je současná situace v Polsku.

S vědomím odpovědnosti a za účelem naplnění pozitivních efektů, které rozšíření editační povinnosti přináší, zpracovalo Ministerstvo financí diskusní materiál s názvem „Rozšíření systému editační povinnosti“, jehož účelem je vyvolání kvalifikované diskuse s odbornou veřejností a dalšími zainteresovanými stranami k modelu editační povinnosti, který je v materiálu navrhován.

Diskusní materiál projedná v září Národní diskusní skupina a Rada pro rozvoj podnikatelského prostředí. Následně bude do konce letošního roku stanoven model editační povinnosti a budou vytyčeny okruhy, na něž by se vydávalo závazné posouzení. Do konce příštího roku pak budou přijaty legislativní i nelegislativní změny nutné k implementaci modelu editační povinnosti.

Diskusní materiál obsahuje rozbor současné situace v České republice, důvody k zavedení a cíle dalšího rozšiřování editační povinnosti a přehled mezinárodních zkušeností v této oblasti. Materiál předkládá návrh modelu editační povinnosti, který vychází ze současného legislativního rámce, vnímá souvislosti české legislativy, historického vývoje české daňové správy a soudnictví. Navržený model zohledňuje možné řešení potenciálních rizik, které rozšíření editační povinnosti objektivně nese pro daňový subjekt i daňovou správu. V diskusním materiálu jsou předkládány základní charakteristiky jednotlivých typů závazných posouzení a dalších souvisejících informací. Ministerstvo financí považuje další rozšiřování editační povinnosti za pozitivní krok k naplnění programu budování moderní a efektivní daňové správy a zvyšování atraktivnosti České republiky pro zahraniční investory.

„Editační povinnost je vhodný nástroj pro podporu dobrovolného a samostatného plnění daňových povinností klientů daňové správy a představuje cestu zvýšení právní jistoty daňových subjektů,“ uzavírá Dana Trezziová.

Nejčtenější