Novinky

Změny ve finančním zprostředkování

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Vzhledem k současné debatě o investování do švýcarských nemovitostí společnosti Helvag, zprostředkované poradenskou firmou OVB, upozorňujeme klienty, že podobné investice nejsou regulovány. Stát dohlíží pouze na prodej pojištění, podílových fondů a veřejně nabízených cenných papírů, nikoliv na nestandardní nástroje pro ukládání peněžních prostředků jako v případě Helvag. "Před každou investicí proto doporučujeme ověřit si, zdali jde o regulovaný produkt a zdali jej nabízí licencovaný zprostředkovatel. Nejde-li o regulovanou investici, doporučujeme výrazně vyšší opatrnost," upozorňuje náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Klienti by si měli před uzavřením jakékoliv smlouvy a než svěří své peníze jakékoli společnosti ověřit její riziko a uschovat si veškeré informace, které o rizicích od prodejce získali. "Je povinností prodejce upozornit klienta jasně a srozumitelně na možná rizika a nezastírat žádné aspekty nabízené investice," zdůrazňuje Prouza.

„Současné řešení je pro klienty zcela nepřehledné tím, že část aktivit distributorů je v regulovaném režimu a mnohé další jejich činnosti regulované nejsou. Může tak u klientů vzniknout mylný dojem, že celá paleta aktivit distributorů je ve standardním kontrolovaném režimu“ dodává Zdeněk Husták, člen prezídia Komise pro cenné papíry.

Růst významu distribučních sítí a rozšiřování jejich nabídky o nové produkty ukazuje na nutnost nově upravit pravidla distribuce finančních produktů. "Na jaře jsme zahájili s Komisí pro cenné papíry diskuse o změnách, které by umožnily hodnotit a kontrolovat distribuční společnosti a sítě jako celek, ne jen z pohledu některých produktů. Efektivní kontrole distribuce finančních produktů výrazně napomůže i sjednocení regulátorů, takže se informace o aktivitách distributorů v jednotlivých segmentech budou scházet na jednom místě," vysvětluje Prouza. Základem nové úpravy prodeje finančních produktů bude stanovení odpovědnosti distributorů za způsob prodeje a výběr produktu pro klienta a jasná pravidla pro srozumitelné a snadno kontrolovatelné informování klienta o nabízeném produktu včetně všech rizik s produktem spojených.

Nejčtenější