Novinky

Budoucnost hypoték: Zelená kniha Evropské komise

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí ČR dnes představilo v rámci projektového týmu novou iniciativu Evropské komise o harmonizaci hypotečního úvěru. Cílem projektového týmu je vytvořit oficiální pozici České republiky k Zelené knize, která byla vydána Evropskou komisí v červenci a která vychází ze 48 doporučení, které vypracovalo Expertní fórum pro hypoteční úvěr. Projektový tým je složen ze expertů ministerstva financí, ministerstva spravedlnosti, ministerstva  průmyslu a obchodu, České bankovní asociace, organizací na ochranu spotřebitelů a dalších.

"Základní myšlenkou Zelené knihy je integrace evropského hypotečního trhu, jehož objem v současnosti činí 40 % EU HDP. Věříme, že sjednocení pravidel a posílení konkurence v oblasti hypoték by mělo přinést další zlepšení podmínek pro klienty a bankám, které se chtějí na hypotečním trhu profilovat, umožnit jednodušší expanzi na nové trhy," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Přestože je hypoteční trh v poslední dekádě na vzestupu, činí objem přeshraničně poskytovaných hypotečních úvěrů pouze 1 %. "Podle analýzy Evropské komise by měl v příštích deseti letech sjednocený trh hypoték přinést 95 miliard eur, což je téměř jedno procento celoevropského HDP," poukazuje na přínos plánu Evropské komise Tomáš Prouza.

Evropská komise proto v Zelené knize navrhuje ke konzultaci seznam oblastí, které by v budoucnu mohly přispět k větší integraci hypotečního trhu. "Těmito oblastmi pro možné budoucí sjednocení je ochrana spotřebitele (včetně rozsahu poskytovaných informací), právní problémy hypotečních smluv, zástava a financování hypotečních úvěrů," shrnuje Tomáš Prouza.

Vedle diskuse o Zelené knize čeká hypoteční sektor i řada dalších úkolů. "Tím největším je aplikace mezinárodních pravidel chování pro poskytování hypoték, které přesně definují, jaké informace musí klient před podepsáním úvěrové smlouvy získat," říká Tomáš Prouza. Česká bankovní asociace se k dodržování těchto pravidel přihlásila, je ale potřeba uvést je co nejrychleji do praxe. Je na České bankovní asociaci, aby co nejdříve zveřejnila harmonogram zavedení těchto pravidel a nastavila mechanismus kontroly jejich dodržování. 

Zelená kniha "Hypoteční úvěr v EU" v anglické verzi je zveřejněna na webových stránkách Evropské komise  a Ministerstva financí.

Široká veřejnost může zasílat své názory k tématu hypotéčních úvěrů do 30. října 2005 na speciálně zřízenou adresu Ministerstva financí hypoteky@mfcr.cz.

Nejčtenější