Novinky

Ministerstvo financí předložilo návrh o finančních konglomerátech včas

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Návrh zákona o doplňkovém dozoru nad bankami, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech (zákon o finančních konglomerátech) byl vypracován ministerstvem financí vloni na jaře a 31.5.2004 byl odeslán do legislativní rady vlády. Na jednání vlády se zákon o finančních konglomerátech dostal o pět měsíců později, 27.10.2004 a byl k tomuto datu schválen. Poté byl zákon odeslán do parlamentu a následovalo zdlouhavé, několikrát přerušené, projednávání v poslanecké sněmovně. Návrh dvakrát projednával rozpočtový výbor parlamentu.

Cílem předkládaného zákona je zajistit spolehlivá kontrolní opatření pro finanční skupiny, které se zabývají křížovými finančními aktivitami mezi různými odvětvími finančního trhu. Zákon začleňuje do českého právního řádu směrnici Evropského Parlamentu z roku 2002 o doplňkovém dozoru úvěrových institucí, pojišťoven a obchodníků s cennými papíry ve finančním konglomerátu.

Nejčtenější