Novinky

Příznivý vývoj ekonomiky by měl pokračovat

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes na svých internetových stránkách zveřejnilo novou červencovou Makroekonomickou predikci České republiky.

V predikci se očekává, že nadále bude pokračovat příznivý makroekonomický vývoj. Ekonomický růst, tažený převážně investicemi a zahraničním obchodem, by měl v letošním roce i v roce 2006 dosáhnout 4,0 %. Největším rizikem pro udržení této úrovně ekonomické dynamiky je vývoj vnějšího prostředí. Výraznější zpomalení růstu a dovozu zemí EU by mohlo ohrozit zlepšování obchodní bilance. Další nárůst cen ropy by se odrazil v důchodové situaci podnikové sféry a s určitým zpožděním by mohl zbrzdit investiční aktivitu.

Spotřeba vlády v prvním čtvrtletí letošního roku poklesla o 3,8 %. „Reforma veřejných financí vede k úspornému chování vládních institucí jak z hlediska zaměstnanosti, tak i nákupu zboží a služeb,“ říká první místopředseda vlády a ministr financí Bohuslav Sobotka. Ve druhém a třetím čtvrtletí se zde však projeví jednorázově pořízení nadzvukových letounů. V příštím roce předpokládá MF pokles spotřeby vlády o 0,2 %.

Růst spotřebitelských cen zůstane pravděpodobně mírný s průměrnou mírou inflace ve výši 1,8 % v letošním roce a 2,2 % v roce 2006.

Růst zaměstnanosti, který se obnovil v letošním roce po dvou letech poklesu, by měl přetrvat i v roce 2006 a měl by dosáhnout 0,4 % v obou letech. Podíl deficitu běžného účtu na HDP, který vyjadřuje míru vnější rovnováhy, by měl pokračovat v poklesu k úrovni 3,5 % v roce 2006.

  2001 2002 2003 2004 2005
Predikce
2006
Predikce
2005 2006
Minulá predikce
Hlavní makroekonomické indikátory
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,6 1,5 3,2 4,4 4,0 4,0 4,0 4,1
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 2,6 2,8 4,6 2,1 2,5 3,3 3,5 3,5
Spotřeba vlády růst v %, s.c. 3,8 4,5 3,8 -2,0 0,4 -0,2 1,0 -1,4
Hrubá tvorba fixního kapitálu růst v %, s.c. 5,4 3,4 4,7 7,6 5,3 5,6 7,1 7,1
Příspěvek zahr.obchodu k růstu HDP proc.body, s.c. -1,4 -2,0 -0,4 1,7 1,2 0,5 0,3 0,6
Deflátor HDP růst v % 4,9 2,8 2,6 3,0 2,2 2,8 2,7 3,1
Průměrná míra inflace % 4,7 1,8 0,1 2,8 1,8 2,2 1,8 2,2
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 0,4 (0,8) -0,7 -0,6 0,4 0,4 0,2 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % . 7,3 7,8 8,3 7,9 7,5 8,2 8,1
Objem mezd a platů růst v %, b.c. 6,9 8,5 5,2 4,9 5,0 5,3 6,3 6,3
Podíl BÚ na HDP % -5,4 -5,6 -6,3 -5,2 -3,6 -3,5 -5,0 -3,9
Údaje o růstu zaměstnanosti za rok 2002 jsou uvedeny v závorce vzhledem k metodické změně ve Výběrovém šetření pracovních sil.

 

Nejčtenější