Novinky

14. července 2005

Vyhodnocení veřejné diskuse k návrhům Ministerstva financí na rozvoj bankovního sektoru a posílení postavení klientů

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí zpracovalo zhruba 200 námětů, získaných v rámci veřejné diskuse k Pozičnímu dokumentu MF s návrhy na zlepšení postavení klientů. "Veřejnost naši snahu o férovější vztah bank ke klientům jednoznačně podporuje," říká Tomáš Prouza, podle kterého je z reakcí jasně vidět, jak pošramocená je pověst bankovního sektoru. "Je potřeba rychle se dohodnout na změnách, které tento vztah narovnají a otevřou prostor pro pokračování rozvoje bankovních služeb. Náš finanční sektor stojí právě na bankách a negativní zkušenosti klientů snižují poptávku po moderních produktech, což omezuje růst celého sektoru," dodává.

Jak ukazuje vyhodnocení diskuse, klienti větší transparentnost podmínek jednoznačně podporují a jednodušší přechod z jedné banky do jiné považují za základ posílení konkurence. "Řada reakcí obsahovala konkrétní náměty, které jsme zapracovali do návrhu témat k diskusi s bankovním sektorem, zástupci spotřebitelů a regulátory. Tato diskuse začne příští týden a jejím výstupem bude přehled změn, které bankovní sektor přijme dobrovolně a které bude navrhovat vláda," vysvětluje Tomáš Prouza.

Další postup Ministerstva financí:
  • 14. července zveřejnění vyhodnocení veřejné diskuse
  • do 15. srpna diskuse expertní skupiny za účasti spotřebitelů, bank a regulátorů
  • do 15. září příprava materiálu pro vládu České republiky s informací o dohodnutých změnách, harmonogramu doplňujících prací a potřebných legislativních úpravách

Doporučované

Nejčtenější