Novinky

Základní parametry státního rozpočtu České republiky na rok 2006 a harmonogram dalšího postupu

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Návrh státního rozpočtu na rok 2006 je předložen tak, aby zajišťoval splnění parametrů deficitu veřejných rozpočtů z Konvergenčního programu  ve výši 3,8 % HDP dle metodiky ESA 95, a aby byl dodržen schodek státního rozpočtu schválený vládou ve střednědobém rozpočtovém výhledu na roky 2006 a 2007, pro rok 2006 ve výši -76,4 mld. Kč v metodice sestavování státního rozpočtu.

ukazatel v mld. Kč (metodika sestavování státního rozpočtu) schválený státní rozpočet na rok 2005 schválený státní rozpočet na rok 2005 (nové RUD) schválený výhled státního rozpočtu na rok 2006 (usn.vl.č.907/2004) schválený výhled státního rozpočtu na rok 2006 (usn.vl.č.907/2004) (nové RUD) návrh státního rozpočtu na rok 2006
Základní parametry státního rozpočtu na rok 2006
celkové příjmy státního rozpočtu 824,8 804,9 848,6 828,5 830,2
celkové výdaje státního rozpočtu 908,4 888,5 925,0 904,9 906,6
saldo státního rozpočtu celkem -83,6 -83,6 -76,4 -76,4 -76,4

 

(usnesení 907/04 je Střednědobý výhled státního rozpočtu ČR na léta 2006 a 2007; RUD je Rozpočtové určení daní)

V pátek 8.7.2005 odeslal ministr financí do vlády výše uvedené rozpočtové limity celkových příjmů a celkových výdajů kapitol a státních fondů pro příští rok. Na program jednání vlády by měl být tento návrh zařazen tuto středu 13.7.2005. Do 5 dnů po schválení vládou ministerstvo financí rozepíše schválené limity příjmů a výdajů na rok 2006 kapitolám státního rozpočtu a.státním fondům. Do 8. srpna 2005 pak předloží správci kapitol Ministerstvu financí podrobné rozpočty svých kapitol a státních fondů na rok 2006. Do konce srpna ministerstvo financí zpracuje kompletní návrh státního rozpočtu a vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2006 a střednědobý výhled státního rozpočtu na léta 2007 a 2008 poslanecké sněmovně do 30.9.2005.

 
Vývoj schodků státního rozpočtu v letech 2003 až 2006 (mld. Kč)

Zdroj: 2003,2004 – skutečnost, 2005 – schválený SR, 2006 – návrh SR

Odhadované příjmy se opírají o aktuální makroekonomickou predikci z dubna letošního roku a plnění daňových příjmů v roce 2004. Základní makroekonomické ukazatele pro příští rok jsou následující: růst HDP 4,1 %, průměrná míra inflace 2,2 % a nezaměstnanost 9,7 %. Aktualizovanou makroekonomickou predikci vydá ministerstvo financí v poslední dekádě července. Index růstu celkových příjmů státního rozpočtu 2006/2005 činí 3,1 %.

Celkové výdaje vzrostou oproti letošnímu roku o 2 %. V odhadovaných sociálních výdajích tvoří největší položku výdaje na důchody, které se rozpočtují pro rok 2006 ve výši 261,1 mld. Kč, tj. o 15,5 mld. Kč (o 6,3 %) více než je schváleno ve státním rozpočtu na rok 2005. Výdaje zahrnují dopady valorizace důchodů k 1.1.2006 ve výši cca 8,4 mld. Kč k udržení relace důchodu vůči mzdě na 40 %.

U platby státu za nevýdělečně činné osoby do veřejného zdravotního pojištění se promítá meziroční zvýšení o 2,3 mld. Kč za účelem stabilizace a posílení zdrojů veřejného zdravotního pojištění.

Odhad výdajů na dávky nemocenského pojištění ve výši 32,1 mld. Kč  je založen na předpokladu dalšího mírného snižování nemocnosti v důsledku legislativně zakotvených změn v konstrukci nemocenských dávek.

Výdaje na výzkum a vývoj jsou uvažovány pro rok 2006 ve výši 18,2 mld. Kč, tj. 0,6 % HDP. Meziročně dochází k nárůstu o 1,7 mld. Kč.

 

Nejčtenější