Novinky

Ceny léků a léčiv se sníží o téměř 1,5 mld. Kč

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

K dnešnímu dni dochází ke každoroční regulaci maximálních cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. Jedná se o ty léky, které jsou plně nebo částečně hrazeny ze zdravotního pojištění.

V letošním roce připravené a schválené změny maximálních cen léčiv při prodeji od výrobce a dovozce představují pokles o 1,365 mld. Kč.
Pokud jde o strukturu  změn cen, zvyšují se  u opakovaně dodávaných výrobků ceny u 768 položek v objemu 68,5 mil. Kč, ceny se snižují u  5 057 položek v objemu 1,435 mld. Kč oproti dosud platným cenám, u 81 položek nedochází ke změně ceny. U nových výrobků z celkem předložených 642 návrhů byly ceny sníženy u 390 položek v objemu 351 mil. Kč oproti předloženým návrhům. U zdravotnických prostředků dojde ke snížení o zhruba 101 mil. Kč. Celková cenová hladina za všechny výrobky ve zdravotnictví s maximálními cenami se sníží o 1,47 mld. Kč.

Je tedy možno konstatovat, že realizací změny maximálních cen léků a zdravotnických prostředků dojde ke snížení cen o téměř 1,5 mld. Kč na bázi cen od výrobce a dovozce.

Pokračuje tak příznivý trend z minulých let ve snižování cen léčiv, jak dokládá tabulka č. 1. tento dlouhodobý trend se odráží v současné cenové úrovni hladiny cen léčiv, kdy podle údajů MAFS v ČR je dosahováno u originálních léčiv cca 60% evropské ceny a cca 35 % u generik.

Rok Opakovaně dodávané léky a zdravot. prostředky Průměrná inflace cen, zboží a služeb
Vývoj hladiny cen (meziroční pohyb cen v %)
1993 + 17 + 20,8
1994 - 0,4 + 10,0
1995 + 1,0 + 9,1
1996 + 1,8 + 8,8
1997 - 6,6 + 8,5
1998 x) + 8,5 + 10,7
1999 - 3,7 + 2,1
2000 xx) ceny nebyly upravovány + 3,9
2001 - 0,2 + 4,7
2002 xxx) - 1,2 + 1,8
2003 xxxx) - 2,9 + 0,1
2004 xxxxx) - 0,4 + 2,8
2005 xxxxxx) - 2,6 + 1,8 (předpoklad)

 

x) Významnější cenový pohyb byl způsoben uvolněním fluktuačního pásma koruny a následně jejím oslabením vůči západním měnám. Projevilo se to zejména u výrobků z dovozu, jejichž ceny vzrostly o 10,9 %. Tuzemské výrobky vlivem zdražení dovážených materiálů a surovin vzrostly jen o 3,5%.

xx) Na žádost Ministerstva zdravotnictví (v rámci návrhů na ozdravění finanční situace VZP) přijala vláda nařízení, kterým byly zmrazeny ceny léků a zdravotnických prostředků. Tím  nebyl pro rok 2000 vydán nový seznam maximálních cen a dále platily ceny roku 1999.

xxx) Pokles cen se projevil u dovozu poklesem hladiny cen o 561 mil.Kč a naopak u tuzemského zboží se hladina cen zvýšila o 97 mil Kč. Celkový pokles cenové hladiny léků byl 464 mil.Kč. U zdravotnických prostředků klesly ceny dováženého zboží o 29 mil. Kč. Tuzemské výrobky se zvýšily o 8 mil. Kč. Hladina cen těchto výrobků celkově poklesla o 21 mil. Kč .

xxxx) Pokles cen u dovozu činil 1,27 mld.Kč a u tuzemských výrobků se ceny naopak mírně zvýšily o cca 13 mil.Kč.  Celkové saldo tedy je -1,26 mld Kč.

xxxxx) Maximální ceny stanovené Ministerstvem financí poklesly o 166 mil.Kč, ačkoliv předkladatelé navrhovali ceny o 2,3 mld Kč vyšší.

xxxxxx) Hladina maximálních cen léčivých přípravků a zdravotnických prostředků se  k 1.7.2005 snižuje o cca 1,472 mld Kč proti roku 2004. U léčivých přípravků jde o snížení o 1,364  mld.Kč, u zdravotnických prostředků o 30 mil.Kč a u radiopharmak a dietních potravin pro zvláštní lékařské účely o 78 mil.Kč. Důsledným uplatněním přijatých regulačních pravidel jsou nové maximální ceny  proti předloženým návrhům výrobců nižší o 2,428mld.Kč

Nejčtenější