Novinky

Od roku 2002 uzavřelo Ministerstvo financí smlouvy o vypořádání dluhu pouze se třemi dlužnými zeměmi

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Po roce 2002 se oproti minulému období snížil objem realizovaných smluv o vypořádání dluhu. Ministerstvo financí vždy dávalo přednost spíše dohodám na mezivládní úrovni.

Od června 2002 do letošního roku byly uzavřeny pouze dvě smlouvy.

Jedná se o deblokaci syrského a albánského dluhu, které proběhly na mezivládní úrovni. U ruského dluhu bylo v tomto období uzavřeno několik smluv, které zajišťují dílčí zbožové deblokace. Jde o pokračování deblokace, kterou zahájila vláda Miloše Zemana.

Kazachstán

Smlouva o postoupení pohledávky ve věci kazašského dluhu byla podepsána se společností New Investment Horizons v lednu 2004 a měla platnost do září 2004. Společnosti byl v květnu 2005 udělen časově omezený mandát do konce června. Společnost NIH ze všech uchazečů nabídla nadstandardní výtěžnost. Pokud se firmě nepodaří dlužnou částku vymoci, smlouva s ní definitivně končí a Ministerstvo financí neuvažuje o jejím dalším prodloužení.
O údajném falešném dopisu, který se v průběhu jednání o deblokaci kazašského dluhu objevil, Ministerstvo financí již dříve informovalo české tajné služby.

Ministerstvo financí se vždy snaží jednat o deblokaci dluhu na vládní úrovni. U zemí, kde tato jednání nejsou úspěšná se hledají prostředníci. Ministerstvo financí má totiž povinnost aktivně jednat a postupovat ve vymáhání zahraničních pohledávek.

Nejčtenější