Novinky

Evropská komise oznámila zahájení prošetřování bankovního a pojišťovacího sektoru

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Otázka konkurence v bankovnictví a dalších finančních službách není žhavým tématem pouze v České republice. Evropská komise oznámila, že pověřila Neelie Kroes, komisařku odpovědnou za hospodářskou soutěž, zahájením šetření úrovně konkurence v sektoru finančních služeb s důrazem na retailové bankovnictví a pojištění firem.

Šetření má prověřit, zdali na těchto trzích funguje konkurence a zdali funkční trh prospívá spotřebitelům. Komise bude při šetření finančního sektoru úzce spolupracovat s finančními institucemi a vládami členských zemí.

Při svém šetření se Komise nejprve zaměří na retailové bankovnictví, zejména na přeshraniční platby a platební karty. Předběžné závěry v těchto oblastech bude Evropská komise prezentovat na konci roku 2005, v průběhu roku 2006 bude publikovat zjištění v dalších oblastech finančního trhu.

Evropská komise na základě předchozích zkušeností očekává:

  • potenciální zahájení řízení o porušení pravidel hospodářské soutěže
  • konkrétní rozhodnutí i úpravy legislativy směřující k posílení konkurence na finančním trhu
  • spolupráci orgánů sledujících hospodářskou soutěž, ministerstev financí a národních regulátorů finančních trhů

"Ministerstvo financí bude na požádání Evropské komise se šetřením spolupracovat a bude Komisi informovat o aktuální diskusi o situaci v českém bankovnictví. Závěry národní diskuse budeme s Komisí konzultovat," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Nejčtenější