Novinky

Novela zákona o kolektivním investování předložena vládě

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí dnes předložilo vládě k projednání novelu zákona o kolektivním investování. Novela reaguje na první zkušenosti s novou úpravou kolektivního investování z počátku minulého roku a snaží se podpořit kolektivní investování. Nejdůležitější změnou je výrazné zjednodušení pravidel pro speciální fondy kolektivního investování, tj. fondy, které nejsou regulovány na úrovni práva Evropských společenství.  "Celkově by nová úprava měla být ke kolektivnímu investování mnohem vstřícnější a měla by umožnit větší rozvoj investičních společností v České republice. Pro rozvoj české ekonomiky je důležité, aby investiční společnosti sídlily a své fondy registrovaly v ČR místo toho, aby využívaly zahraniční centra. Je také potřeba správně vyvážit účinnost dozoru a náklady na tento dozor, zejména pak administrativní zátěž dozorovaných společností," zdůrazňuje Tomáš Prouza, náměstek ministra financí.

"Velký zájem investorů by měla vzbudit především nabídka nemovitostních fondů, jejichž úprava bude mnohem vstřícnější než v předchozí verzi zákona," říká Tomáš Prouza. Nová úprava využívá zejména německých a rakouských zkušeností a odstraňuje překážky vzniku těchto v zahraničí velmi oblíbených fondů. "Významnou změnou je také zrušení minimálního investičního limitu, díky čemuž se investice do nemovitostních fondů otevře nejširší veřejnosti se zájmem o uložení peněz právě do nemovitostí," dodává Tomáš Prouza.

"Vzhledem k velkému zájmu investorů Ministerstvo financí umožní také vznik zcela nového druhu fondu, který by mohl shromažďovat peněžní prostředky pouze od omezeného okruhu osob – fondu kvalifikovaných investorů. Takovýto speciální fond bude podléhat nižšímu stupni regulace a jeho investiční politiku bude upravovat pouze statut fondu," vysvětluje Tomáš Prouza. Tyto fondy budou určeny pouze vybraným právnickým a fyzickým osobám, které mají s investováním určité zkušenosti a budou schopny samy posoudit vhodnost investice. Maximální počet investorů v jednom fondu bude omezen na nejvýše 100, neboť nebudou určeny k retailové distribuci.

Fond kvalifikovaných investorů by měl nahradit čtyři druhy speciálních fondů, které jsou svou podstatou určeny především pro sofistikované investory, a to fond rizikového kapitálu, speciální fond derivátů, speciální fond zvláštního majetku a speciální fond smíšený. Podle nové kvalifikace bude zákon o kolektivním investování umožňovat vznik čtyř druhů speciálních fondů: fondu kvalifikovaných investorů, fondu cenných papírů,  fondu fondů a fondu nemovitostí.

Významnou pomocí při přípravě zákona byla úzká spolupráce s Unií investičních společností, Českou bankovní asociací a Asociací pro kapitálový trh. Novela přináší také prostor pro zefektivnění dozoru Komise pro cenné papíry a snížení regulatorních nákladů u řady dozorovaných subjektů.

Nejčtenější