Novinky

Slavnostní vyhlášení výzvy k předkládání žádostí o grant z Finančních mechanismů EHP/Norska

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Ministerstvo financí/Centrum pro zahraniční pomoc – Národní kontaktní místo pro Finanční mechanismy EHP/Norska vyhlašuje Výzvu č.1 k předkládání žádostí o grant pro individuální projekty a k předkládání projektových záměrů pro individuální projekty z Finančních mechanismů EHP/Norska v prioritních oblastech uvedených v Příloze B Memorand o porozumění.

Česká republika je tak první z třinácti přijímajících států pomoci z finančních mechanismů, která otevírá možnost potenciálním zájemcům o grant předložit žádosti ke schválení na projekty v oblasti kulturního dědictví, ochrany životního prostředí, rozvoje lidských zdrojů a zdravotnictví a péče o dítě a výzkumu a vývoje. Minimální výše grantu na individuální projekt je 250 tis. EUR, přičemž pro Výzvu č. 1 je alokována částka 10,680 mil. EUR.

Žadateli o projekty mohou být jak organizace veřejné správy a neziskové organizace, tak případně soukromé subjekty, kterým bude poskytována podpora na předložené projekty v souladu s pravidly pro poskytování státní podpory.

Zbývající část prostředků z první roční finanční alokace, jejíž celková výše představuje 21,170 mil. EUR, budou představovat blokové granty (grantová schémata pro malé projekty v oblastech spolupráce škol, neziskového sektoru a dalších) a také programy a individuální projekty přímo připravované kraji a resorty.

Ministerstvo financí odpovídá za celkové řízení aktivit obou finančních mechanismů. Bude odpovídat za využití alokovaných prostředků, za výběr projektů a jejich doporučení ke schválení Kanceláři Finančních mechanismů, řízení finančních toků, finanční kontrolu a audit. Žádosti o grant budou schvalovat zahraniční partneři: Výbor Finančních mechanismů a Ministerstvo zahraničních věcí Norska.

Slavnostního vyhlášení výzvy, které se uskuteční dnes 18. května 2005 v 10 hodin formou tiskové konference, se zúčastní náměstek ministra financí Ing. Tomáš Prouza, velvyslanec Norského království v České republice H.E. Peter Raeder a zástupce Kanceláře Finančních mechanismů v Bruselu pan Erik Brynhildsbakken.

Veškeré podrobné informace a podmínky pro předkládání žádostí o grant v rámci Výzvy č. 1 jsou dostupné na www.eeagrants.cz v sekci Aktuality.

Doporučované

Nejčtenější