Novinky

Legierská odchází z Ministerstva financí, nahradí ji Dana Trezziová

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Na postu náměstkyně ministra financí dojde k 15. květnu ke změně. Po vzájemné dohodě odchází náměstkyně Yvona Legierská a na její místo nastoupí Dana Trezziová.

Yvona Legierská působila na MF jako náměstkyně ministra od dubna 2001. Měla na starosti problematiku daní a cel.

„Jmenováním nové náměstkyně chci dát nový impuls modernizaci daní a daňové správy. Očekávám, že se zaměří také na modernizaci daňové správy,“ říká ministr financí Bohuslav Sobotka.

Dana Trezziová vystudovala Vysokou školu ekonomickou obor finance. Dále absolvovala specializované vzdělávání exekutivních manažerů na Harvard Business School a IMD. Od roku 1995 je soudní znalkyní v oboru účetní evidence.V roce 1996 nastoupila do daňového oddělení společnosti Deloitte. Od roku 1997 vede oddělení daňových a souvisejících služeb pro zaměstnavatele a migrující zaměstnance  v 16 zemích střední a východní Evropy. Na volební období let 2001 až 2003  byla partnery zvolena členkou Výboru ředitelů Deloitte střední a východní Evropa. Od roku 1998 je partnerkou společnosti Deloitte zodpovědnou za vedení daňového a právního oddělení v České republice.

Dana Trezziová pracuje v daňové oblasti od roku 1991. Od roku 1992 působila jako daňový poradce v oblasti přímých i nepřímých daní a cel se specializací na zdanění fyzických osob a na mezinárodní zdanění.
 
Dana Trezziová je vdaná a má dvě děti. Dana Trezziová není a nebyla členkou žádné politické strany.

Doporučované

Nejčtenější