Novinky

Výsledky provozování loterií a sázkových her v roce 2004

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

Loterie a sázkové hry i v minulém roce pokračovaly v rychlém růstu. Objem vsazených peněz vzrostl o 6,6 mld. Kč na 84,6 mld. Kč, což znamená nárůst o 8,5 %. Stejným tempem vzrostl o 5 mld. Kč na celkem 64,2 mld. Kč objem vyplacených výher. "Šlo o průměrný rok, neboť roční tempo růstu sázek se v minulosti pohybovalo mezi čtyřmi a deseti miliardami," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Dominantním segmentem s podílem 56 % i loni zůstaly výherní hrací přístroje. "Vsazená částka činila téměř 48 mld. Kč a očekáváme, že příští rok přesáhne hranici 50 mld. Kč a počet hracích přístrojů přesáhne 50 000," říká Tomáš Prouza. Hranici 11 mld. Kč sázek se loni přiblížily kasina, které přilákaly o 929 mil. Kč více sázek než v roce 2003. Naopak kursové sázky zaznamenaly oproti roku 2003 pokles vsazených částek o 560 mil. Kč na 10,6 mld. Kč, a to i přes velmi rychlý růst počtu sběren kursových sázek.

Nejvýraznější pokles – o 944 mil. Kč – v loňském roce zaznamenaly číselné loterie, které od sázejících získaly 6 mld. Kč. Naopak nejvýraznější růst zaznamenaly stejně jako v předchozích dvou letech technické hry, kde celková vsazená částka vzrostla o 3,6 mld. Kč a mírně přesáhla 9 mld. Kč. "Hlavním tahounem v této oblasti jsou elektromechanické rulety, do budoucna bude rychle růst význam videoloterijních terminálů," říká Tomáš Prouza.

Rychlejším tempem, o 10,3 %, loni vzrost odvod peněz na dobročinné účely. "Provozovatelé přispěli na veřejně prospěšné účely částkou 2,1 mld. Kč. Pokud parlament schválí navrženou novelu loterijního zákona, budou muset provozovatelé zveřejnit, komu přesně tyto peníze poskytli," připomíná Tomáš Prouza.

Do státního rozpočtu a do rozpočtu obcí odvedli provozovatelé na správních poplatcích 2,2 mld. Kč a dalších 930 mil. Kč získaly obce na místních poplatcích za provozování výherních hracích přístrojů.

Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správ. popl. stát. dozor VPÚ
Přehled výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 1999-2004 (v mil. Kč)
Loterie 1999 5 868,3 2 807,3 3 060,9 40,1 854,1
2000 6 908,5 3 400,0 3 508,5 62,5 899,9
2001 6 166,1 3 059,3 3 106,8 50,1 952,6
2002 6 808,1 3 493,7 3 314,4 58,3 990,0
2003 6 963,4 3 488,1 3 475,3 89,7 1 034,0
2004 * 6 019,3 2 941,9 3 077,4 85,7 1 094,8
Kurzové sázky 1999 4 158,7 3 433,5 725,2 40,6 71,5
2000 6 833,1 6 094,4 738,6 41,9 70,3
2001 8 072,9 7 116,2 956,7 48,4 97,4
2002 9 538,6 8 336,9 1 201,6 54,5 148,7
2003 11 186,9 10 096,2 1 090,7 53,6 111,7
2004 10 627,3 9 150,0 1 477,3 57,7 177,9
Bingo 1999 271,4 188,7 82,7 8,3 5,4
2000 226,7 158,6 68,1 6,8 4,1
2001 221,4 155,0 66,4 6,6 3,6
2002 201,8 141,2 60,5 6,1 3,3
2003 202,6 141,8 60,8 6,1 3,3
2004 198,7 139,1 59,6 6,0 3,2
Kasina 1999 9 379,4 7 559,0 1 861,6 204,8 137,8
2000 10 563,8 8 474,2 2 089,6 230,3 168,7
2001 10 610,4 8 369,9 2 240,5 246,5 178,2
2002 10 074,1 7 815,1 2 259,0 248,5 179,4
2003 10 051,4 7 941,1 2 110,3 232,1 164,2
2004 10 980,1 8 818,6 2 161,2 237,4 171,9
VHP 1999 31 000,0 22 000,0 9 000,0 1 240,0 500,0
2000 35 546,0 27 370,0 8 176,0 1 240,0 440,0
2001 38 328,0 29 509,0 8 819,0 1 352,0 480,0
2002 41 200,0 30 904,0 10 296,0 1 405,0 490,0
2003 44 160,0 33 120,0 11 040,0 1 516,0 510,0
2004 ** 47 760,0 35 820,0 11 940,0 1 644,0 520,0
Technické hry 1999 127,8 57,6 70,3 7,7 3,7
2000 417,2 239,9 177,5 19,5 11,3
2001 849,3 506,1 343,2 37,8 25,6
2002 2 067,8 1 487,1 580,7 63,9 46,8
2003 5 423,1 4 308,0 1 115,1 111,7 94,2
2004 9 010,1 7 298,0 1 712,1 188,4 146,3
CELKEM 1999 50 805,6 36 046,1 14 800,7 1 548,3 1 576,5
2000 60 495,3 45 737,1 14 758,3 1 601,0 1 594,3
2001 64 248,1 48 715,5 15 532,6 1 741,4 1 737,4
2002 69 890,4 52 178,0 17 712,2 1 836,3 1 858,2
2003 77 987,4 59 095,3 18 892,1 2 009,2 1 917,5
2004 84 595,5 64 167,6 20 427,7 2 219,2 2 114,1

 

* Sazka, a.s. podle zákona č. 202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je povinna odvádět dle § 4 odst. 2 zákona 20 %  finančních prostředků - část výtěžku na veřejně prospěšné účely (VPÚ). Tomu odpovídá za r. 2004 vyčíslení 594 mil. Kč. Každým rokem však ve skutečnosti odvádí více a za r. 2004 tato částka dosáhne výše 1 107 mil. Kč. Navýšení VPÚ u SAZKY, a.s. je zahrnuto u položky loterií.
** Výherní hrací přístroje (VHP)  jsou zpoplatněny ještě místními poplatky, které činí 930 mil. Kč.

 

Rok Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správ. popl. stát. dozor VPÚ
Srovnání výsledků z provozování loterií a jiných podobných her za roky 2003 a 2004 (v mil. Kč)
Loterie 2003 6 963,4 3 488,1 3 475,3 89,7 1 034,0
2004 6 019,3 2 941,9 3 077,4 85,7 1 094,8
rozdíl 2004-2003 -944,1 -546,2 -397,9 -4,0 60,8
Index 2004/2003 v % 86,4 84,3 88,6 95,5 105,9
Kurzové sázky 2003 11 186,9 10 096,2 1 090,7 53,6 111,7
2004 10 627,3 9 150,0 1 477,3 57,7 177,9
rozdíl 2004-2003 -559,6 -946,2 386,6 4,1 66,2
Index 2004/2003 v % 95,0 90,6 135,4 107,7 159,3
Bingo 2003 202,6 141,8 60,8 6,1 3,3
2004 198,7 139,1 59,6 6,0 3,2
rozdíl 2004-2003 -3,9 -2,7 -1,2 -0,1 -0,1
Index 2004/2003 v % 98,1 98,1 98,0 97,7 97,5
Kasina 2003 10 051,4 7 941,1 2 110,3 232,1 164,2
2004 10 980,1 8 818,6 2 161,2 237,4 171,9
rozdíl 2004-2003 928,7 877,5 50,9 5,3 7,7
Index 2004/2003 v % 109,2 111,1 102,4 102,3 104,7
Technické hry 2003 5 423,1 4 308,0 1 115,1 111,7 94,2
2004 9 010,1 7 298,0 1 712,1 188,4 146,3
rozdíl 2004-2003 3 587,0 2 990,0 597,0 76,7 52,1
Index 2004/2003 v % 166,1 169,4 153,5 168,7 155,3
VHP 2003 44 160,0 33 120,0 11 040,0 1 516,0 510,0
2004 47 760,0 35 820,0 11 940,0 1 644,0 520,0
rozdíl 2004-2003 3 600,0 2 700,0 900,0 128,0 10,0
Index 2004/2003 v % 108,2 108,2 108,2 108,4 102,0
CELKEM 2003 77 987,4 59 095,3 18 892,1 2 009,2 1 917,5
2004 84 595,5 64 167,6 20 427,7 2 219,2 2 114,1
rozdíl 2004-2003 6 608,1 5 072,3 1 535,6 210,0 196,6
Index 2004/2003 v % 108,5 108,6 108,1 110,5 110,3

 

 

Rok 2004 Vsazeno Vyplaceno Příjmy ze hry Správ.popl. stát.dozor místní popl. VPÚ
Přehled výsledků loterií a jiných podobných her za rok 2004 (v mil.Kč)
Loterie 6 019,3 2 941,9 3 077,4 85,7 1 094,8
Kurzové sázky 10 627,3 9 150,0 1 477,3 57,7 177,9
Bingo 198,7 139,1 59,6 6,0 3,2
Kasina 10 980,1 8 818,6 2 161,2 237,4 171,9
VHP 47 760,0 35 820,0 11 940,0 1 644,0 520,0
Audiotex a tech. zařízení 9 010,1 7 298,0 1 712,1 188,4 146,3
CELKEM 84 595,5 64 167,6 20 427,7 2 219,2 2 114,1

 

VPÚ - veřejně prospěšné účely
VHP - výherní hrací přístroje

 

 

Rok 2004 Loterie Kurzové sázky Bingo Kasina VHP Technické hry
Přehled vsazených částek sázejícími při loteriích a jiných podobných hrách za rok 2004 (v mil. Kč)

 

6 019,3

10 627,3

198,7

10 980,1

47 760,0

9 010,1

 

 

 

Výsledky 1999-2004

 

 

 

Správní poplatky a VPÚ

 

Tržní podíly 2004

 

 

Nejčtenější