Novinky

Stavební spoření v prvním čtvrtletí 2005 – pokles počtu nových smluv pokračuje

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

"Loňský rok přinesl stavebním spořitelnám masivní pokles počtu nových smluv a tento trend pokračuje i v letošním roce," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Ke konci prvního čtvrtletí stavební spořitelny získaly celkem 83 669 nových smluv a počet smluv, na které si klienti spoří, klesl na 5 824 084. To je o 75 000 méně než na konci roku 2004 a o plných 476 000 méně než na konci roku 2003. "Ukazuje se, že nižší státní podpora omezuje atraktivnost stavebního spoření. Vzhledem k nízkým úrokovým sazbám ale může jít jen o dočasný pokles, neboť i při nižší státní podpoře se efektivní výnos stavebního spoření pohybuje okolo 6 %," varuje Tomáš Prouza.

Nepříliš pozitivně se v prvním čtvrtletí vyvíjel počet poskytnutých úvěrů. To je samozřejmě částečně dáno sezónností úvěrové činnosti, ale nárůst počtu úvěrů o pouhých 14 000 i tak zůstal daleko za očekáváním. "Poměr úvěrů k uspořené částce zůstává na 30 % a zdá se, že se sliby některých stavebních spořitelen o rychlém růstu poskytnutých úvěrů zatím nedaří naplňovat. Aby stavební spoření plnilo svůj cíl, měl by se tento poměr pohybovat alespoň okolo 80 procent," zdůrazňuje Tomáš Prouza.

Tyto i další údaje jsou uvedeny v následující tabulce; pro výpočet průměrné státní podpory na jednu smlouvu nejsou dosud k dispozici data.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1.q 2005
Základní ukazatele vývoje stavebního spoření v České republice
Nově uzavřené smlouvy o stavebním spoření Počet 530 176 638 232 906 867 1 115 926 1 373 258 1 293 890 2 097 338 314 650 83 669
Přírůstek (%)   20,4 42,1 23,1 23,1 -5,8 62,1 -85,0 -73,4
Průměrná cílová částka u nově uzavřených smluv o stavebním spoření fyzickými osobami - občany Objem (tis. Kč) 143,2 145,3 144,2 139,4 136,9 146,7 200,5 222,8 207,4
Přírůstek (%)   1,5 -0,8 -3,3 -1,8 7,2 36,7 11,1 -6,9
Smlouvy o stavebním spoření ve fázi spoření 1) Počet 1 967 849 2 371 816 2 801 389 3 424 580 4 196 408 4 870 620 6 300 831 5 899 300 5 824 084
Přírůstek (%)   20,5 18,1 22,2 22,5 16,1 29,4 -6,4 -1,3
Přiznaná státní podpora Objem (mld. Kč) 3,817 5,068 6,393 7,719 9,313 11,059 13,261 15,337 15,419
Přírůstek (%)   32,8 26,1 20,7 20,7 18,7 19,9 15,7 0,5
Průměrná státní podpora přiznaná na smlouvu o stavebním spoření za příslušný rok Objem (Kč) 2 795 2 803 2 795 2 874 2 956 3 138 3 159    
Přírůstek (%)   0,3 -0,3 2,8 2,9 6,2 0,7    
Uspořená částka 1) Objem (mld. Kč) 59,552 81,731 93,629 110,400 133,309 180,190 236,815 287,077 289,358
Přírůstek (%)   37,2 14,6 17,9 20,8 35,2 31,4 21,2 0,8
Úvěry celkem 1) Počet 81 870 187 245 286 942 373 463 465 824 568 920 685 740 786 483 800 783
    v tom: ze stavebního spoření   21 554 70 377 167 687 262 259 346 145 420 929 488 850 549 698 561 025
    překlenovací 2)   60 316 116 868 119 255 111 204 119 679 147 991 196 890 236 785 239 758
  Přírůstek (%)   128,7 53,2 30,2 24,7 22,1 20,5 14,7 1,8
Úvěry celkem 1) Objem (mld. Kč) 5,936 17,669 26,346 31,011 37,023 46,308 63,597 84,184 87,420
     v tom: ze stavebního spoření   0,712 2,790 8,416 14,207 18,522 21,916 25,099 28,735 29,188
     překlenovací 2)   5,224 14,879 17,930 16,804 18,501 24,392 38,498 55,449 58,232
  Přírůstek (%)   197,7 49,1 17,7 19,4 25,1 37,3 32,4 3,8
Úvěry celkem / uspořená částka Poměr (%) 10,0 21,6 28,1 28,1 27,8 25,7 26,9 29,3 30,2

 

1) Stav ke konci období
2) Úvěry podle § 5 odst. 5 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů

Nejčtenější