Novinky

Schůzka zástupců ministrů financí zemí Visegrádské čtyřky

oddělení 2101 - Tiskové
oddělení 2101 - Tiskové

Vydáno

  • Ministerstvo financí
  • Tisková zpráva

V Praze se dnes sešli zástupci ministrů financí zemí Visegrádské čtyřky, aby projednali témata úzce související s členstvím těchto zemí v Evropské unii. Jednání, které probíhalo v Hrzánském paláci, zahájil první místopředseda vlády a ministr financí České republiky Bohuslav Sobotka, na jehož pozvání se tato akce uskutečnila. Polskou delegaci vedl Wiesᐪw Szczuka, státní podtajemník ministerstva financí, maďarskou delegaci vedl Tomás Katona, státní tajemník na ministerstvu financí, slovenskou delegaci vedl Vladimír Tvaroška, státní tajemník ministerstva financí a v čele české delegace stál náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Na pořadu jednání byla problematika finanční perspektivy EU na léta 2007-2013 a příprava na vstup do eurozóny s návazností na Pakt stability a růstu.

Jednání o finanční perspektivě začala v rámci EU formálně již v únoru 2004, kdy Evropská komise představila své „Sdělení k příští finanční perspektivě EU“, a během následujících dvanácti měsíců byl tento návrh podroben detailní diskusi na technické i politické úrovni. Od září 2004  jsou  diskutovány i legislativní návrhy k příští finanční perspektivě, které Evropská komise schválila formou 3 balíčků.  Podle harmonogramu pro jednání o finanční perspektivě  by mělo být dosaženo politické dohody o celkové podobě finanční perspektivy v červnu t.r. Do konce roku by se následně měla uzavřít jednání o příslušné legislativě. Česká republika sice podporuje dosažení dohody o finanční perspektivě  podle harmonogramu, aby byl dostatek času pro uzavření jednání o legislativě a pro přípravu na čerpání prostředků EU, ale obsah dohody považuje za důležitější. V rámci pražského setkání si zástupci zemí Visegrádské čtyřky vyměnili názory na aktuální vývoj v jednání o  finanční perspektivě a konstatovali, že zájmy jejich zemí jsou velmi podobné – zejména v oblastech politiky soudržnosti a vlastních zdrojů, a proto je důležité hledat společnou cestu k jejich prosazení.

Dále byla prodiskutována příprava na vstup do eurozóny s návazností na Pakt stability a růstu. V rámci diskuse na dané téma si zástupci ministrů  financí V4 vyměnili názory na způsob a časový rozvrh pro postup směrem k eurozóně a informovali se navzájem o stádiu, v němž se proces přípravy, v první řadě plnění Maastrichtských kritérií, v jednotlivých zemích nachází.  Součástí diskuse byl i vliv reformy Paktu stability a růstu včetně způsobu zohlednění penzijní reformy na dodržení časových předpokladů přijetí eura. Výměna zkušeností ohledně přípravy na vstup do eurozóny byla pro všechny zúčastněné země velmi užitečná a inspirující.

Polská strana vznesla na pořad jednání  řešení účasti států V4 v Mezinárodní investiční bance (MIB) a v Mezinárodní bance pro hospodářskou spolupráci (MBHS).

Nejčtenější